Varför mening är viktigt

Wall Street Journal redovisade nyligen en sammanställning av diverse forskning i en artikel som handlar om vad anställda medarbetare i företag tycker är viktigt.

Som vanligt finns det flera rapporter som kommer till olika slutsatser. Bland annat har en rekryteringsfirma kommit fram till att lönen är den viktigaste parametern när människor utvärderar en anställning. Det kanske hör till saken att rekryteringsfirmor ofta tar betalt kopplat till lönens storlek för den de rekryterar. Så de kanske har kommit fram till något som ligger i deras intresse att komma fram till.

Det finns andra källor som hävdar att det till och med försämrar resultatet om man blandar in pengar som belöning.

I grund och botten tror jag det handlar om att arbetet ska vara meningsfullt. En del av denna meningsfullhet kommer av att arbetsgivaren inte uppfattas som egennyttig och bara har sitt eget bästa för ögonen. Det kan man bland annat visa genom ett aktivt arbete med CSR.

Ett annat perspektiv på meningsfullt är den egna arbetsuppgiften. ”Leder det jag gör ca 8 timmar varje dag till något som jag själv uppfattar som meningsfullt?” Alltså inte vad verksamheten väljer att stödja med en del av sin vinst utan det jag och övriga medarbetare själva gör.

Väldigt få i större verksamheter har möjlighet att välja affärsidé. De absolut flesta får acceptera den uppgift verksamheten valt att jobba med. Vad de däremot kan göra är att prata ihop sig lokalt om vad uppgiften betyder och hur de ska lösa den tillsammans. Påfallande ofta upplever vi att det är i just den dialogen medarbetare emellan som meningsfullheten uppstå. Ordet medarbetare använder vi i en vidare bemärkelse som omfattar alla i sammanhanget oavsett roll (dvs. även chefer).

Meningslöst får vi ofta höra beskrivas som en situation där jag inte upplever att min röst blir hörd eller att jag får vara med och påverka hur arbetet ska utföras.

När begreppet CSR började användas så pratade man ofta om ”green wash”. Företag köpte sig ett gott rykte genom att ”grönfärga” sina gamla sätt att arbete.

Om vi återknyter till inledningen och frågar oss varför vi som företag attraherar medarbetare så är en ärligare variant av green wash att sponsra organisationer som gör bra saker. Men jag tror att många verksamheter skulle få mycket större effekt på sin attraktionskraft om de satsades på att göra det egna arbetet meningsfullt. En verksamhet som skapar meningsfulla resultat och gör det på ett meningsfullt sätt kommer att dra till sig duktiga medarbetare.

Detta kan verka självklart. Men eftersom vi pratar om dessa frågor, på ett eller annat sätt, i nästa alla våra uppdrag så har vi lärt oss att inte ta det för givet. Det som är meningsfull för ledningen kanske inte alltid är det för medarbetarna och tvärt om. Ska en verksamet bli långsiktigt hållbar så behöver meningsfullheten vara tydlig för alla.