Hur stor effekt har egentligen feedback?

Effektiv feedback gör att lärandet går dubbelt så fort. Det är fakta som professor Dylan Wiliam har konstaterat i sin forskning. I den här filmen på Youtube pratar han en del om sin forskning på ett engagerande sätt. 

Wiliams forskning handlar om skolan men det finns inget som motsäger bilden att samma sak gäller i livet i övrigt. Dilemmat är att vi normalt inte går omkring med en lärare i kölvattnet som kan ge oss feedback när det behövs. Däremot är det ofta vi har en kollega i närheten. Tyvärr har vi sällan den typen av överenskommelse med våra kollegor som vi har med lärare i skolan. Vi tar inte på oss rollen som varandras ”lärare” eller feedbackleverantör. Det är lite synd eftersom vi vet att effekterna blir så stora.

Det är något med bristen på feedback som inte är helt enkelt att förstå. Min hypotes just nu är att vi har en mental modell som säger att det ska komma från någon som ”vet bättre” eller ”har facit” och det ligger inte för oss att sätta oss över andra på det sättet. Vi vill inte heller bli hackade på för att göra dåliga saker (ett arv som för mig går att koppla till vad jag upplevde till vardags i skolan).

I vårt arbete har några grundbultar blivit tydliga när det gäller att få feedback att fungera. Listan ser ut ungefär såhär:

  • Vi måste vara överens om När, Var, Hur, Vem, Vad och Varför.

Lista är enkel att läsa men gömmer några utmaningar kopplade till HUR gör vi detta. Vissa av dem är överenskommelser och andra är tekniker. Överenskommelserna behöver vara uttalade, diskuterade och beslutade. Teknikerna behöver vara tränade. Några exempel:

  • När – i anslutning till att en genomförd aktivitet som har påverkan på vår förmåga att göra ett bra jobb
  • Var – när vi är med den grupp människor som arbetar med frågan (och som omfattas av överenskommelsen)
  • Hur – antingen korrigerande (gör annorlunda) eller förstärkande (gör mer). Här kommer teknikerna in.
  • Vem – först personen själv sedan den som observerade.
  • Vad – Uppgiften. Hur påverkar det jag/vi/du just gjorde vår förmåga att lösa uppgiften?
  • Varför – att lösa uppgiften fortare, bättre, billigare osv.

Som sagt bedrägligt enkelt men kräver aktiva handlingar i varje enskilt steg. Att bara prata om feedback kortar inga lärtider. Den hemliga ingrediensen ligger i att göra, göra, göra.

Kommentarer

2

Jätteintressant och inte minst frågan därtill om hur vi integrerar återkopplingen som en naturlig del av vår verksamhet! Några idéer?

Undrar Åsa Lovén

Är det en bra idé att faktiskt bestämma att man ska arbeta med feedback (eller reflektion eller utvärdering eller annan lämplig term som fungerar i kuturen) och sedan starta och orka hålla i. Den hemliga ingrediensen heter göra, göra, göra. Starta med ambitionen att komma igång. Vartefter tidden går kommer teamet att utveckla former som fungerar.