Från ledare till ledarskap

Tidigare i höstas kom jag in i en diskussion på HBR om skillnaden mellan Manager och Leader. 

Bidragen kommer från hela klotet och det har hunnit bli knappt 1 400 inlägg hitintill. Det finns ett mönster som säger Management = tråkigt/fel och Leadership = fint/bra. Det förekommer också en del tankar om att chefer kan utvecklas till ledare om de får möjlighet och stöd. Här och där förekommer det försynta kommentarer som säger att de två inte är uteslutande.

Min syn på saken är att Leadership och Management är två sidor av samma mynt. Båda behövs och har sina specifika uppgifter att fylla.

Ett annat perspektiv som vi har anledning att prata om ofta är skillnaden mellan Ledare/Chef och Ledarskap/Chefskap.

Ledare/Chef är personer med egenskaper som har roller. Dessa roller och egenskaper är något många har arbetat med och åtskilliga är leverantörerna på utbildningar. Tidningar och bloggar innehåller tips som hjälper personer att bli bättre ledare/chefer.

Tyvärr tycker jag det blir lite för stort fokus många gånger på just roller och de egenskaper personer har som befolkar dessa roller. Missförstå mig rätt. Rollen är viktig och i många sammanhang avgörande för både de resultat som skapas och sättet det görs. Det jag är ute efter är att det lätt blir som i exemplet en av mina vänner berättade från sin militärtjänst: Den unge furiren sa till sina soldater ”Ni bär låda, jag bär ansvaret”. Det slutade med ett blått öga för honom.

Ligger fokus på ledaren som person och funktion blir det också lätt att den personen förväntas utföra en massa arbetsuppgifter som skulle kunna hantera på andra sätt.

Vår erfarenhet är att dialogen om hur en verksamhet åstadkommer sina resultat blir mycket mer intressant och livlig om fokus skiftar från ledaren som person till ledarskap som aktiviteter. Vad är det vi GÖR som leder till att vi har ett gott ledarskap (till skillnad från en bra ledare)?

Om till exempel Ledaren talar om vad teamet ska åstadkomma, hur det ska gå till och sedan följer upp detta nog så att resultatet blir det önskade så ger det en typ av effekt i gruppen.

Om teamet tillsammans utvecklar en gemensam förståelse för hur uppgiften/utmaningen ser ut, vad som krävs för att lösa den och på vilket sätt de ska arbeta med feedback så ger det andra effekter på gruppen.

Dessa två exempel är naturligtvis enkla sammanfattningar för att visa på skillnaden mellan vad ledaren gör och vad ledarskap innebär.

Det vi vet är att det blir riktigt spännande diskussioner när vi ber ledare/chefer diskutera skillnaden mellan de två och vad de själva föredrar från sin ledare.