Leda och Driva lärande samtal

Alla skolchefer har samma upgift; att höj kvaliteten i utbildning så att elevernas resultat blir bättre. För att detta ska ske behöver ett systematiskt arbete genomföras tillsammans med för att kvaliteten ska höjas.

Ett verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet är att grupper av personal genomför lärande samtal om et som sker på skolan och hur det leder till en bättre kvalitet.

Leda & Driva lärande samtal är ett kompetensutveckling för i första hand skolledare och arbetslagsledare som vill höja sin förmåga att på kort tid genomföra lärande reflektion. Programmet omfattar två halvdagar och genomförs bäst av en grupp arbetslagsledare från samma skola.