Leda och Driva förändring

Alla som arbetar inom skolan vet att det är ett komplext system. Det är många delar som ska fungera tillsammans. Dessutom finns det många förväntningar - både realistiska och orealistiska - som skolan ska hantera. Ovanpå denna komplexitet kommer de förändringskrav som nya skollagar leder till. Situationen är inte helt enkel för skolan. Att bringa ordning i alla dessa utmaningar faller på rektor.

Programmet Leda & Driva förändring utgår från att det måste ska på ett systematiskt sätt, att någon måste äga frågan och att denna person behöver involvera sin organisation för att det ska hända som man vill ska hända.

Bästa förutsättningen för en lyckad kompetensutveckling är att en grupp rektorer (t.ex. från samma kommun) tillsammans arbetar med att utveckla sin förmåga att Leda & Driva förändring.