Överchefad och underledd?

"A soldier will fight long and hard for a bit of colored ribbon." Napoleon Bonaparte

Just nu är det mycket uppmärksamhet på begreppet Lean, och det med all rätt. För en huvudprincip inom Lean är att minimera slöseri. Slöseri med tid i form av onödiga eller fel utförda aktiviteter, slöseri med pengar eller andra resurser som leder till onödiga kostnader eller minskad kvalitet. Kort sagt; bra verktyg och metoder för att driva en verksamhet så att den skapar mesta möjliga nytta med minsta möjliga resurser.

Men intressant är att när Lean experten Dag Lotsander ger sju tips om arbetet med Lean så säger han inget om Lean i sig – om att driva verksamheten optimalt. Han pratar bara om den andra halvan – att leda verksamheten.

Men är inte leda och driva samma sak? Nej de är två sidor av samma mynt. Att driva innebär att ha ordning på planer, mål, kostnader, tid, kvalitet, uppföljning och konsekvenser – allt det som Lean handlar om. Att leda innebär att alla har en gemensam bild av den önskade framtiden, har en gemensam förståelse varför den är värdefull för både kunder och verksamheten samt känner lust och engagemang för att skapa den framtiden.

Så en utmaning med stor fokus på Lean och driva är att det måste balanseras med lika stor fokus på att leda. Balansen är viktig eftersom en överdriven fokus på driva gör att det lätt uppfattas som kontroll, detaljstyrning och att ta ifrån människor initiativ. Allt det som Leanexpertens råd handlar om att undvika.

En obalans leder till att organisationen känner sig överchefad och underledd.

Att Napoleon Bonapart förstod detta förstår vi av citatet i ingressen. Napoleons sätt att driva sina arméer effektivt var att se till att de stred för något de tyckte var viktigt. Tillräckligt viktigt för att få deras fulla engagemang.

På samma sätt är det viktigt att en verksamhet förtjänar sina medarbetares fulla engagemang.

Så hur vet ni att medarbetarna upplever en bra balans mellan att verksamheten drivs och leds? Ni mäter med BasKraft.