John Hattie om vad som gör skolan framgångsrik

John Hattie menar att det är viktigt att hela skolsystemet hänger ihop, att lärarana samarbetar och att eleverna får bra feedback på sitt lärande.

  • Mätverktyget BasKraft är ett sätt för organisationer att göra en skattning av hur väl de klarar av att göra Leda och Driva aktiviteter och arbeta tillsammans. Testa BasKraft Light.
  • Kom på ett frukostmöte.
  • Kontakta oss för mer information.