Synsätt

En organisation är en komplex företeelse som det ofta är en utmaning att förstå fullständigt. Det är många olika perspektiv och delar som ska fungera tillsammans för att förmågan att prestera ska bli optimal.

Alla dessa delar kan man påverka med olika åtgärder. Det är aldrig en enskild aktivitet eller åtgärd som leder till resultatet. Det är alltid en kombination av aktiviteter som är lösningen. Förmågan att välja och kombinera aktiviteter kommer med erfarenhet.

En sak är dock grundläggande: Det är aktiviteter som leder till resultat och dessa aktiviteter måste ledas och drivas.

Att Leda & Att Driva

Det är inte antingen att leda eller driva som är lösningen. Det är att leda och driva i god balans som löser uppgiften eftersom de är två sidor av samma mynt. Man kan inte ha det ena utan det andra för då hamnar verksamheten i obalans förr eller senare.

 

                  Leda

  • Sätta och ändra riktning (tydlig uppgift)
  • Skapa gemensam förståelse
  • Skapa och upprätthålla engagemang

 

 

Balans

                              Driva

  • Planera, prioritera, sätta och följa mål 
  • Genomföra med kvalitet
  • Utvärdering och feedback på prestation samt korrigering