Skolutveckling, arbetslag och medarbetarskap

I landets alla skolor pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Det är många olika delar som ska gå ihop och fungera väl. Kvalitet, jämställdhet, samarbete med föräldrar och den kommunala skolledningen, utvecklingen av skolans profil med mera. Kraven kommer från Skolverket, kommunen, föräldrarna och även från de olika elevernas behov. BasKraft Skola är ett verktyg framtaget för att förbättra de sätt på vilket vi leder och driver projekt inom skolan. BasKraft Skola blir ett bra stöd för att säkra utvecklingsprocesser i en skola, t.ex arbetslagsutveckling.

Hur?

BasKraft är förankrat i en hel organisations förmåga att LEDA och att DRIVA. Inom respektive område ("att leda" och "att driva") finns det 12 olika påståenden som alla anställda i organisationen ska ta ställning till. Utifrån de sammanställda svaren kan därefter, t ex arbetslaget, se vilken eller vilka delar man behöver förbättra. Varje påstående i enkäten går att koppla till konkreta aktiviteter. Det är när vi GÖR som vi kan förändra vårt beteende och vårt sätt att arbeta. 

Pågående skolutvecklingsarbete som initierats utanför BasKraft kan även det utvärderas kontinuerligt genom BasKrafts enkät. 

Att använda BasKraft;

  1. Genomför en BasKrafts enkätundersökning. Analysera och bestäm vilka BasKrafts-aktiviteter som ska genomföras.
  2. Besluta vilka övriga utvecklingsområden som ni ska arbeta på under terminen. Koppla dessa till områden i BasKrafts enkät. 
  3. Skapa en hållbar tidsplan för samtliga utvecklingsaktiviteter under året.
  4. Genomför.
  5. Utvärdera vid planerade tillfällen under terminen.
  6. Utvärdera och reflektera kring resultatet vid slutet av året.