Leda och driva utveckling: En bok om att skapa resultat tillsammans

195,00 kr inklusive moms

Boken om att Leda & Driva Utveckling

Kraven på utveckling av den svenska skolan är ganska stora just nu. Politiker, media och föräldrar ställer krav på vad som måste hända. Krav som är mer eller mindre rimliga och välgrundade. 

Styrdokumenten innehåller mycket av det som behövs och det finns metoder att analysera situationen och definiera Vad som måste ske. Men Hur det ska gå till att genomföra väl genomtänkta åtgärder är inte lika självklart.

Boken Leda och driva utveckling tar vid där styrdokumenten lämnar – när det är dags att börja göra. Bokens uppgift är att beskriva hur man kan gå till väga för att åstadkomma nödvändig och önskvärd utveckling. Den är en startpunkt för arbetet som aldrig tar slut: att bli en fullödig ledare av utveckling.

Det är ingen brist på framgångsrecept när det gäller att göra en verksamhet framgångsrik och det är lätt att gå vilse i den djungeln. I boken sätts olika verktyg och metoder ihop till en fungerande helhet som är hållbar att arbeta med på ett systematiskt sätt i en redan fulltecknad vardag. Ett sätt som bygger på vetenskaplig grund och principerna för en lärande organisation.

Boken bygger på kursen Leda och driva utveckling. Det är en distansutbildning som ger 7,5 högskolepoäng och finns beskriven på www.lexicon.se. Såhär säger en av kursdeltagarna efter att ha arbetat ett läsår med den ledarskapsprocess som finns beskriven i boken:

Innehållet har fått mig att tänka i nya banor kring hur jag är som ledare och jag har fått nya infallsvinklar kring hur jag kan arbeta systematiskt kring ett utvecklingsprojekt. Jag har också märkt att jag måste bli tydligare med vad jag förväntar mig av mina kollegor när vi har ett projekt tillsammans. Att vara tydlig och arbeta systematiskt för att nå resultat, det är viktigt att ta de sex stegen i ledarprocessen i tur och ordning och förankra dem väl.

Du kan enkelt beställa upp till 9 böcker genom vår webshop och välja att betala med Swish eller via bankgiro. Swisha till 070-4224055 eller betala till bg 266-6055. Ange ditt ordernummer och namn. 

Vill du köpa ett störra antal böcker för att ge till t.ex. dina skolledare, förstelärare, utvecklingsledare, arbetslagsledare eller motsvarande ber vi dig ta kontakt direkt med oss på info@baskraft.se