Entreprenöriellt lärande – att våga göra annorlunda

Det talas en hel del om svenska elevers dåliga resultat i internationella mätningar. Politiker, media och intresseorganisationer gör det ena utspelet efter det andra och kraven på åtgärder kommer tätt.

En gammal sanning är att om man fortsätter att göra som man alltid har gjort så är det väldigt troligt att man får samma resultat som man alltid fått. Så med den logiken behövs det andra sätt att arbeta om resultaten ska bli annorlunda. Hur detta ska gå till är forskningen ganska klar över (se Hattie, William och Timperley med flera). Däremot verkar praktikerna inte lika klara över hur det ska gå till.

Om jag tar mig friheten att grovt sammanfatta vad de tre forskarna ovan säger så handlar det om ett systematiskt kollegialt arbete med stora mått av kollegialt lärande baserat på formativ dialog om det som händer och de resultat vi får. Detta gäller både elever och lärare.

Tyvärr räcker det inte att kasta mer resurser på dagens sätt att arbete eftersom det inte med automatik leder till andra sätt att arbeta (som i sin tur leder till andra resultat hos eleverna). Tvärt om har jag upplevt i ett antal uppdrag att mer resurser lätt leder till att gamla sätt att tänka och arbete blir ännu mer befästa.

Med dessa tankar i bakhuvudet åkte jag och fjorton skolledare till Jyväskylä mitt i Finland i början av september. Uppgiften var att hälsa på hos Team Academy för att se hur de arbetar med teamprenörskap. Deras erfarenheter sträcker sig tillbaka till 1993. Team Academy är en post-gymnasial utbildning som finns på Jyväskylä University of Applied Science (yrkeshögskola). Eleverna är studenter som vill lära sig genom att göra snarare än att sitta i skolbänken eller på föreläsningar och sedan läsa sig till kunskaper. Att studiebesöket ändå var relevant för oss som arbetar mer med F-12 beror på att de metoder som används på Team Academy tillämpas på alla nivåer inom den Finska skolan. Inte genomgående men det finns enheter som har infört hela eller delar av Team Academys sätt att arbeta med lärande. Så det finnserfarenheter att ta del av.

Team Academy har ca 130 elever men bara fyra personer är anställda på skolan. De är inte lärare utan Teamcoacher. Det är ett av flera intressanta synsätt som skiljer från traditionella sätt att arbeta med undervisning/lärande. Här kommer några till:

  • Team Academy utbildar inte entreprenörer. De utbildar Teamprenörer. ”Entreprenörer är generellt ensamma människor och det vill vi inte utbilda. Vi vill utbilda personer som är duktiga på att arbeta tillsammans med andra och skapa resultat tillsammans.” Var förklaringen från skolans grundare Johannes Partanen.
  • Skolan har tre hörnpelare: teamlärande – arbeta i riktiga projekt med verkliga kunder/mottagare – teori. Teamlärande betyder att eleverna arbetar och lär sig i grupp och av varandra hela tiden. Eftersom det inte finns några lärare som undervisar och föreläser så de måste hitta andra vägar. Arbeta i riktiga projekt innebär att det hela tiden finns någon – person, organisation, kommun eller företag – som väntar på (och oftast betalar för) resultatet av teamets lärande. Teori betyder att eleverna på ett eller annat sätt måste hitta de kunskapskällor de behöver för att lösa sina uppgifter.
  • Teamcoacherna är inte ansvariga för elevernas lärande, det är eleverna själva. Teamcoacherna är ansvariga för lärprocessen.
  • Utbildningen är treårig. I börja har Teamcoacherna en central plats fysiskt i rummet när grupper och coacher träffas. Vartefter tiden går flyttar de längre och längre bort från centrum. År tre sitter de oftast längst bak mot väggen och observerar elevernas arbete.
  • Teamcoacherna ställer oftare frågor till eleverna än de själva svara på frågor. Coachernas huvudsakliga arbete är den formativa dialogen. Inte att tala om för eleverna vilket resultat de åstadkommit.

Besöket blev en stor inspiration för oss alla. Extra spännande var det när vi fick tillfälle att ta del av deras erfarenheter kring att utbilda lärare från förskola, skola och gymnasium. Exemplen om hur de ger elever i förskolan möjlighet att träna ledarskap var väldigt stimulerande. På vägen hem till Sverige blev det många och intressanta diskussioner om hur vi kan tillämpa de insikter vi fått i vårt dagliga arbete. Och glädjande nog har det satt igång flera initiativ som syftar till att ge elever möjlighet att lära sig på nya sätt. Det kommer kräva nya arbetssätt från deras lärare. För mig blev det en riktig kick häromdagen när jag diskuterade ett projekt med en lärare vars elever ska få möjlighet att bygga om skolans gamla musikstudio till en modernare variant (lära genom att göra). Lärarens slutkommentar när vi skildes var ”o vad roligt detta ska bli. En massa jobb för att jag måste hitta former för att bedöma deras arbete och sätta betyg men detta ger mig energi!”

Utan grupper av lärare som känner på samma sätt kommer eleverna inte att få uppleva nya sätt att lära som leder till nya resultat i PISA och andra mätningar.  Ibland är den längsta och svåraste resan den mellan öronen. Resan till nya synsätt och därmed nya sätt att arbeta. Den är lång eftersom den kan kräva nya mentala modeller och kanske till och med ändrad självbild. Men utan den mentala resan hos enskilda och grupper tror jag inte att vi kommer kunna ändra skolans resultat i någon större utsträckning oavsett vilka politiska insatser som görs. Skolan som system är för stort för att ändras utifrån. Förändringen måste komma inifrån och vara driven av en lagom blandning av passion för att åstadkomma effekt hos eleverna och en ork att arbeta genomtänkt och modernt. Den passionen och den orken kommer enklare tillsammans med andra. Är man ensam blir det ett tungt lass att dra.