Ny version av Team Alignment Indicator (TAI) - nu tar en medarbetarundersökning 10 minuter och Medarbetarsamtal i grupp blir effektiva

Team Alignment Indicator (TAI) är ett verktyg för team och grupper att göra en självskattning av hur väl de löser viktiga uppgifter kopplade till gruppens förmåga att skapa resultat tillsammans. TAI används av företag, skolor och myndigheter för att ersätta eller komplettera traditionella medarbetarundersökningar eller som verktyg för Medarbetarsamtal i grupp.

Vi har arbetat framgångrikt med TAI i drygt sex år och har över tre tusen svar i vår databas. Nya behov hos våra kunder har gjort att vi tagit fram TAI 2.0 som ger användarna större möjlighet att integrera TAI i sitt eget sätt att arbeta.

Det räckte inte att TAI 1.0 dramatiskt kortade tiden mellan att en medarbetarundersökning initieras till att svart finns klart att börja diskutera från månader till timmar. Våra kunder ville kunna initiera självskattningen på sittande möte och få rapporten direkt när sista deltagaren svarat så att de kunde börja diskutera resultatet när det var rykande färskt. Dessutom ville de kontrollera hela processen själva så att de kan köra helt utan startsträcka när behovet uppstår.

Svaret blev TAI 2.0 som är helt molnbaserad och hanteras helt av kunderna själva. Från att lägga in deltagare och skicka ut inbjudan till att ta fram rapporten är nu en process som tar minuter. Det som avgör hur lång tid det tar är hur snabbt deltagarna svara och det brukar ta 10 minuter.

Den nya lösningen gör det möjligt att genomföra APT:er, medarbetarsamtal i grupp och andra utvecklingsaktiviteter som kräver koordination av teamet på helt nya sätt. Borta är alla behov att samla information i förväg, att sammanställa rapporter, analysera resultatet och göra presentationer som kan visas för deltagarna och användas som underlag för diskussion.

Pionjärer för TAI 2.0 är ett antal framsynta myndigheter som valt att ta sin medarbetardialog till nästa nivå. Genom att börja med medarbetarsamtal i grupp baserade på TAI 2.0 kortar de tiden som går åt och samtidigt höjer de kvaliteten för alla inblandade.