Vilka frågor behöver du svara på inför 2015 för att få med dig dina medarbetare?

Svaret är: Det beror på vilken roll du har. Traditionellt brukar man prata om ledarskap i termer av Leda sig själv, Leda andra, Leda team, Leda företag/organisationer.

Alla dessa tillämpningar för ledarskap och chefskap får lite olika innehåll beroende på nivå och sammanhang. Det som inte skiljer är vilka aktivitetsområden som omfattas. Jag utgår från följande:

Ledarskap omfattar

Chefskap omfattar

Sätta riktning/ definiera uppgift

Skapa gemensam förståelse och samsyn

Skapa och underhålla engagemang

Planera & sätta mål

Genomföra med kvalitet

Följa upp, utvärdera, återkoppla och åtgärda

 

 

För en styrelse innebär dessa områden en typ av frågor kopplat till styrelsens ansvarsområde. För en teamledare betyder dessa punkter en annan typ av frågor. Följande tabell är ett försök att lista några av alla de frågor som en verksamhet måste ställa sig på olika nivåer. Den är inte fullständig, det finna andra också som skulle kunna läggas till. Perspektivet ”komplexitet” är inte med i tabellen. Ju mindre enhet arbetet omfattar, desto mindre är komplexiteten relativt sett. En enhet kan vara komplext att hantera men det är mer komplext att hantera och samordna flera sådana enheter.

En person som är ansvarig för teamets eller organisationens prestation behöver kunna svara på dessa frågor på ett trovärdigt sätt.

Leda

Team

Organisation

Sätta riktning/ definiera uppgift

Vad betyder strategin och organisationens plan för oss?

Vilket är syftet med vårt arbete?

Vilken är vår uppgift och när har vi löst den?

Vad är framgång?

Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra?

Vilken strategi har vi?

Hur ser planen ut för att genomföra strategin?

Skapa gemensam förståelse och samsyn

Hur ser förväntningarna ut på oss?

Hur hänger vi ihop med helheten?

Varför är vårt arbete viktigt?

För vem finns vi och varför är det vi gör viktigt för dem?

Hur vet vi det?

Hur löser vår strategi kundernas behov?

Hur hänger våra olika delar ihop till en fungerande helhet?

Hur säkerställer vi att hela organisationen förstår vår strategi?

Hur säkerställer vi att organisationen är synkroniserad (går i takt)?

Skapa och underhålla engagemang

Varför är det vi gör meningsfullt för våra ”kunder”?

Varför är vårt sätt att arbeta intressant och meningsfullt?

Hur får vi bäst effekt av att det är just vi i vårt team?

På vilket sätt är det vi gör meningsfullt för de som ska ha nytta av vårt arbete och betala för våra tjänster och produkter i dag och i morgon?

 

 

Driva

Team

Organisation

Planera & sätta mål

Vilka aktiviteter krävs för att lösa uppgiften?

Vilka kompetenser krävs för att utföra aktiviteterna?

Vilka resurser har vi till vårt förfogande?

När ska vad ske?
Hur ska vi mäta?
Vilka mål ska vi sätta?

Hur ser vi till att vi har bästa möjliga organisation?

Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för vår strategi?

Hur säkerställer vi och fördelar resurser till olika delar av organisationen?

Hur mäter vi framgång?

Genomföra med kvalitet

Vad är ett bra arbete?

Hur ser en bra process ut som säkerställer att vi löst uppgiften med hög kvalitet?

Hur organiserar vi oss för att genomföra processen på bästa sätt?

Hur säkerställer vi att de olika delarna är synkroniserade?

Följa upp, utvärdera, återkoppla och åtgärda

Vem följer upp effekten av vårt arbete?

Hur går det till?

Hur reflekterar vi på vad vi gör och hur vi jobbar?

Hur återkopplar vi till personer och till teamet?

Hur åtgärdar vi brister i processen eller ändrar sätt att arbeta?

Hur samlar vi information från organisationen och sammanställer den så vi kan se resultat och mönster?

Hur tar vi tag i mönster och åtgärdar eller omfördelar resurser vid behov?

 

Lista på frågor är inte komplett och för att den inte ska bli oändligt lång krävs det att frågorna är av övergripande karaktär. Jag tar gärna emot förslag på fler frågor som behöver hanteras.

Skicka din fråga till gabriel(a)baskrat.se så lägger jag till den på listan. Ange var i tabellen frågan hör hemma enligt din mening så får vi se om det stämmer med min.

Hoppas listan ger några idéer om vilka frågor du behöver hitta svar på. Bästa sättet att få engagemang hos medarbetarna är att skapa svaren tillsammans.

Lycka till med ditt ledarskap 2015!