Ca 2 500 medarbetare har uttalat sig: Vi har inte en gemensam syn på vad vi ska åstadkomma och hur det ska gå till

Mer hjälp av vårt självskattningsverktyg TAI har ca 2 500 personer bedömt vad som hindrar dem som team att göra ett riktigt bra jobb. Två saker sticker ut som åsidosatta. Den första är att de inte anser att de har en gemensam syn på vad som ska åstadkommas och hur det ska gå till. Den andra är att de inte arbetar tillräckligt mycket med kollegial feedback.

De två hänger naturligtvis ihop. Vet vi inte vart vi ska så är det svårt att ge feedback.

Ett sätt att komma åt dessa utmaningar är att ändra sitt sätt att föra dialog i organisationen om just vad vi ska åstadkomma, hur det ska gå till, vilket resultat vi skapar och hur vi kan göra ett bättre jobb.

De vanligaste sätten att föra formaliserad dialog i en verksamhet i dag är medarbetarundersökningar (kvantitativ massinsamling av data) som underlag för åtgärdsplaner och individuella medarbetarsamtal för individuell feedback på prestation och utvecklingsbehov.

Under den senaste tiden har vi stött på en stor trötthet kring båda dessa former. De kostar för mycket i både tid och pengar, ger för lite underlag för lärande och utveckling och, framför allt, håller för låg kvalitet. ”Bara för att siffror i statistik har två decimaler betyder det inte att det är fakta som går att agera på” som en person uttryckte det. Siffrorna måste tolkas och sättas i sitt sammanhang för att bli meningsfulla. Så varför ta omvägen om en dyr datainsamling om vi ändå måste prata om vad resultatet betyder. Varför inte gå direkt på dialogen och spara både tid och pengar?

Vi försöker förstå mer om detta område just nu och här kan du hjälpa oss. Den första frågan är ”Hur mycket tid skulle en chef kunna spara på att gå från individuella samtal till medarbetarsamtal i grupp”. Om du klickar på länken nedan så kan du ge ditt bidrag till vår faktainsamling och samtidigt få en uppskattning på vad du själv skulle kunna spara.

http://www.baskraft.se/cms/content/medarbetarsamtal-i-grupp-tid-att-spara

Den andra frågan är vilka former som är vanligast i dag. Det kan du hjälpa oss förstå genom att klicka här

https://docs.google.com/forms/d/1nwLGiA8qOxG9RyegQbwLTdpghXsb7WmMyrIRyZGIdrs/viewform

Den tredje frågan är svårare att samla data kring och det är hur deltagarna upplever skillnaden i kvalitet mellan individuella samtal och gruppsamtal.

För att kunna svara på den frågan måste man ha upplevt båda formerna och det är det inte så många som har ännu. De vi pratar med efter att ha genomfört gruppsamtal säger sig uppleva en högre kvalitet och bättre effektivitet. ”Alla som har något att bidra med är ju i rummet samtidigt så det går fortare att komma fram till det som är meningsfullt och har betydelse” var en deltagares reflektion.

Har du egna upplevelser om den tredje frågan får du gärna höra av dig och berätta om din upplevelse.