Balans, vadå balans?

Balans är ett intressant begrepp. Det används i många olika sammanhang; balans i livet, Balanced Score Card, Yin/Yang och så vidare. Gemensamt för dem alla är väl att de beskriver ett positivt tillstånd som är eftersträvansvärt.
 
Samtidigt finns det de som menar att bara döda system är fullständigt i balans. I ett sådant system står allt stilla eftersom det har mekanismer som håller det i balans så att inget förändras eller så finns det ingen rörelse som kan sätta det i obalans.
 
Men har man upplevt ett system i obalans så förstår man att det alternativet inte är något man vill vara en del av. Det leder till obehag på många sätt. Vilka obehagen är beror naturligtvis på systemet men terapi, frustration, ohälsa, uteblivna resultat och kompetensflykt är några alternativ.
 
Om vi fokuserar på arbetslivet så år väl uteblivna resultat och kompetensflykt de som bekymrar företagets ledning mest medan frustration och bristande engagemang är jobbigt för människorna i företaget.
 
Så hur kan obalansen i arbetet se ut?
 
Obalans kan vara mellan belastning och resurser, uppgift och förmåga, ansvar och befogenhet eller för mycket att göra och för lite.
 
Så någon stans mellan total balans och obalans borde vara det bästa. Personligen tror jag att det fungerar så att man strävar åt ett håll eftersom man behöver det och när det blir för mycket så vänder man och strävar åt det andra. Det är rörelsen mellan de två, inom ett rimligt spann som är svaret. Problemen kommer när man ligger kvar på en sida för länge eller, i värsta fall, permanent.
 
Utmaningen är att veta att det finns två sidor och att förstå hur resan mellan de två ser ut.

Fel | Skapa resultat tillsammans

Fel

Felmeddelande

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) i variable_set() (rad 1240 av /home/admin/web/baskraft.se/public_html/cms/includes/bootstrap.inc).
Webbplatsen stötte på ett oväntat fel. Var vänlig försök igen senare.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 8264540695e4eea3d44ea06.73193726 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/admin/web/baskraft.se/public_html/cms/includes/lock.inc).