Högskoleutbildning för förstelärare och utvecklingsledare - 7,5 poäng

Utvecklingen står inte stilla. Nya förutsättningar och synsätt sköljer över oss i en ständig ström och pockar på nya lösningar. Ändå är det många som försöker hantera nya utmaningar med gamla lösningar. Ibland går det men ofta leder det till frustration eller uteblivna resultat.

Detta gäller i många sammanhang men det är extra tydligt i skolan eftersom skolan är först med att möta våra barn och ungdomar i deras utvecklingsresa mot kunniga och ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Uppdragsutbildningen Leda och Driva utveckling i skolan erbjuder kompetensutveckling på högskolenivå för förstelärare, skolutvecklare, skolledare och andra som vill höja sin förmåga att Leda och Driva utveckling på ett systematiskt sätt.

"Den största faran i turbulenta tider är
inte turbulensen i sig; det är att försöka
hantera den med gårdagens logik."  

Peter Drucker