Försäljningschef eller Ledare för försäljning?

Att leda och driva en verksamhet är två olika uppgifter. Ingen av dem är viktigare än den andra utan det är tvärt om så att båda måste fungera lika väl och i balans med varandra.

Det finns ingen brist på listor med bra ledares/chefers egenskaper och kompetenser och varför just den ena eller den andra egenskapen är bra.

För medarbetarna är det nog bra att ha en kompetent chef med rätt profil, men det som är ännu viktigare är kanske vad de GÖR - vilka chef-, och ledaraktiviteter som genomförs och hur de går till.

Chefaktiviteter brukar inte vara någon brist på eftersom de är ganska tydliga och väldefinierade. Det handlar om att planering genomförs, sätta budgetar, mål för antal lyft, resurser organiseras, uppgifter prioriteras, roller och ansvar definieras, aktiviteter och resultat mäts, problem lösning genomförs och återkoppling sker. Listan är inte komplett men ni förstår principen.

Så vad är då exempel på Ledaraktiviteter? De flesta av oss är duktiga på att känna av när det inte finns något ledarskap eller att det som finns är bristfälligt. Men vilka aktiviteter motsvarar chefslistan ovanför?

Chefsaktiviteterna handlar mycket om att hålla igång verkstan, att Leda har mer fokus på frågan kring VARFÖR vi gör det vi gör, och att skapa mening i det. Exempel på Leda-aktiviteter är att skapa en gemensam bild av nuläget, av målet och hur resan ser ut för att komma härifrån och dit. Vill man lista mer i detalj så kan det vara att skaffa fram information för beslut, analysera behov, se mönster, processer för beslutsfattande, dra slutsatser, skapa strategier för hur man kan angripa en uppgift eller en utmaning, kommunicera med alla intressenter så att alla har en gemensam bild av vilken utmaningen är och vad som behövs för att lösa den och – framför allt – involvera och länkar ihop personer genom alla dessa aktiviteter så att det uppstår en gemensam förståelse, ett organisatoriskt lärande och en stark samsyn kring utmaningar och varför strategin ser ut som den gör för att nå en väl definierad vision.

Ett bra exempel finns i ett nyligen genomfört uppdrag där vi hjälpte alla som var involverade i försäljning och marknadsföring att tillsammans ta fram en riktigt bra process för sitt gemensamma arbete. Sedan var alla mer överens om vem som skulle göra vad och hur de kunde hjälpa varandra med ett fantastiskt engagemang och en härlig delaktighet från alla inblandade!

Vill man åstadkomma en organisation som har högt engagemang och stor förmåga att åstadkomma ett önskat resultat så genomför man leda-aktiviteterna på ett sätt som gör att medarbetarna blir tillräckligt insatta i Varför för att sedan flytta över denna förståelse i ett genomförbart Hur.

Utmaningen för mig som chef är kanske att öppna upp för att jag inte har alla svaren, och ge mina medarbetare en chans att bidra, då får de också en anledning att engagera sig!