Har ni en fungerande helhet eller spretar delarna?

"Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten, snarare än utifrån regler eller budskap. Olika förståelse av uppdraget [uppgiften] inom organisationen leder till olika handlingsrepertoarer och till att medarbetarna utvecklar olika kompetenser."

Jörgen Sandberg 1994

Häromdagen pratade jag med en person som är ansvarig för ledarutveckling i en större organisation. Vi diskuterade olika former för kompetensutveckling och en reflektion hon hade var att ”yngre människor inte vill läsa på samma sätt som för, de vill titta på något och lyssna”.

Det kanske inte är helt tokigt med tanke på att den så kallade lärpyramiden framtagen av National Training Laboratory i Betel, USA. De har undersökt hur mycket som stannar kvar i ”mottagare” efter olika insatser. Efter en föreläsning kan man vänta sig att mindre än tio procent har gått in. Läsa ca tio, titta på en video ca 20, diskussion ca 50, praktisera ca 75 och lära ut till andra ca 90.

Med tanke på hur de flesta styrdokument, regleringsbrev, affärsidéer och andra material som har till uppgift att förmedla uppgiften ser ut så finns det anledning att ta sig en funderare. De är i stort sett alltid textbaserade och läsaren förväntas ta till sig, förstå och tillämpa.

När vi frågar personer vi arbetar med i uppdrag vilken uppgiften är så får vi ofta otydliga eller skiftande svar. Är uppgiften otydlig blir genomförandet ofta lidande eller kostar onödigt mycket energi. Är uppgiften å andra sidan tydlig har vi lättare att samordna vårt arbete och därmed åstadkomma mer med mindre ansträngning.

Det låter enkelt och borde vara det men verkligheten är uppenbarligen en annan.

Ett problem är kanske att de flesta uppgifter är dokumenterade i text som var om en läser och tolkar på sitt sätt. Det ger utrymme för många tolkningar som kan ligga mer eller mindre nära varandra. Varje person kommer sedan att agera fullt logiskt i förhållande till sin tolkning, tillämpa och utveckla färdigheter, bedöma kvalitet och försvara sin bild mot andra tolkningar.

Ett botemedel är att lägga tid och resurser på att göra uppgiften tydlig och meningsfull. Det är också lätt att säga men inte alltid så lätt att genomföra. Men med hjälp av skalan ovan över olika insatser effektivitet kan man höja effekten. Uppgiften kanske måste beskrivas i text men den kan tolkas i grupp och den kan visualiseras på olika sätt. En bild säger ju med än 1 000 ord …

Häromdagen fick jag ett kul exempel på hur enkelt det kan vara om man bara funderar lite på frågan HUR ska det gå till. En rektor har jobbat fram en strategikarta tillsammans med en grupp av medarbetare som visar hur olika nivåer av uppgifter och mål hänger ihop. Från politiska ambitioner till aktiviteter i klassrummet, hela kedjan. Den används som underlag för prioritering av utvecklingsaktiviteter och som beskrivning av de tre grundprocesserna de definierat – lärande, samarbete och tillämpad värdegrund. Denna bild är uppsatt på dörren till alla klassrum och används vid utvärdering av verksamheten. Så varje gång en lärare går in i sitt klassrum för att genomföra undervisning som ska leda till lärande så på minns han eller hon om uppgiften och hur den hänger ihop med allt annat som sker i skolan. Snyggt, effektivt och billigt. Allt som krävdes var att tänka till på vad som är viktigt och sedan hitta en form att visa hur det hänger ihop till en fungerande helhet.