Vill du höja takten i utvecklingsarbetet som leder till bättre elevresultat? Förbered dig nu för en utvecklande höst.

Skolan får mycket uppmärksamhet just nu. Tyvärr är väl det mesta som får utrymme i media olika olyckskorpar som stämmer in i klagokören kring olika mätningar. Då är det en frisk fläkt att med jämna mellanrum få lite forskningsbevis på att det faktiskt går att göra något åt saken. Och det är inte vad som kablas ut i media. Här är några utdrag ur en intervju i Stockholm stads magasin Lära #5 2013 med skolforskaren Dylan Wiliam:

”Genom att forska på utvecklingsarbete har Dylan Wiliam visat att de största framstegen när det gäller elevresultat sker när lärare får arbeta tillsammans kring de fem nyckelstrategierna. I skolor där lärarna träffas en gång i månaden under 75 – 120 minuter och i en tydlig struktur diskuterar sina erfarenheter och utvecklingsval har elevresultaten efter två år höjts signifikant.”

”Lärare vill ogärna sluta göra saker, eftersom det de gör är viktigt. Det är sant men allt är inte lika viktigt. Och det är kanske den största utmaningen med att förändra undervisning: man måste sluta göra bra saker, för att göra saker som är ännu bättre.”

Tillsammans blir vi klokare och gör mer genomtänkta val. Att jag själv ska våga sluta med något jag är bekväm med och har koll på för att testa något som känns osäkert kan vara en stor utmaning. Att däremot diskutera ihop mig med mina kollegor om vad som skulle kunna bli bättre och sedan testa det blir mindre utmanande.

En form för detta som vi har arbetat med några år är det vi kallar Medarbetarsamtal i grupp. Det är ett namn på ett strukturerat sätt att tala om tre saker: det resultat vi skapar, vårt sätt att arbeta och hur vår förmåga behöver utvecklas för att höja effekten.

De senaste åren har vi arbetat med ca 100 rektorer och biträdande och ca 300 arbetslagsledare kring dessa frågor. Vår slutsats är att det största behovet när det gäller de 75 till 120 minuternas diskussion, som Dylan Wiliam hänvisar till i citatet ovan, är just tydlig struktur. Struktur är inte bara att de ska veta VAD de ska prata om utan också HUR de ska prata.

Så en av de bästa investeringarna i elevresultat är att de vuxna i skolan skaffar sig ett genomtänkt sätt att samarbeta. Det kräver inte mer resurser så därför är det ett billigt sätt. Investeringen heter kollegialt lärande. Lärande om hur det går till sorterat under tre rubriker: kunskap, färdighet och attityd. Kunskapen att veta hur det går till, färdigheten som krävs för att genomföra arbetet på ett bra sätt och attityden att samarbete är viktigt och värdefull för eleverna.