Hur applicerar du LEAN på ert försäljningarbete?

Lean är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang. Jag funderar lite kring hur det skulle kunna appliceras på försäljning. Att sälja med ett minimum av slöseri - slöseri med tid i form av onödiga eller fel utförda aktiviteter, slöseri med pengar eller andra resurser som leder till onödiga kostnader eller minskad kvalitet.

Kort sagt; bra verktyg och metoder för att driva försäljningen så att det skapas mesta möjliga nytta med minsta möjliga resurser. Lean blir ofta kopplat till att driva verksamhet effektivt. Ska det få bra effekt så måste alla dessutom förstå VARFÖR och HUR – och det handlar mer om att leda verksamheten.

Men är inte leda och driva samma sak? Nej de är två sidor av samma mynt. Att driva innebär att ha ordning på planer, mål, kostnader, tid, kvalitet, uppföljning och konsekvenser – allt det som Lean handlar om. Att leda innebär att alla har en gemensam bild av den önskade framtiden, har en gemensam förståelse varför den är värdefull för både kunder och verksamheten samt känner lust och engagemang för att skapa den framtiden.

Så en utmaning med stor fokus på Lean och driva är att det måste balanseras med lika stor fokus på att leda. Ett överdriven fokus på driva gör att det lätt uppfattas som kontroll, detaljstyrning och att ta ifrån människor initiativ. Allt det som Lean-expertens råd handlar om att undvika.

En obalans leder till att organisationen känner sig överchefad och underledd.

De flesta företag har tydlig budget och målsättning med försäljningsarbetet. Det som ofta missas är ett bra sätt att arbeta för HUR vi ska nå målen, och möjligheten göra alla som arbetar med försäljningen delaktiga i arbetet med att ta fram ett väl fungerande hur – hur ska vi arbeta tillsammans för att nå full effekt!

"A soldier will fight long and hard for a bit of colored ribbon." (Napoleon Bonaparte)

För mig betyder det att alla är beredda att kämpa hårt för att nå något de tycker är viktigt. Det räcker att gå till sig själv – ska jag tycka att det är viktigt så måste jag förstå VARFÖR det är viktigt och jag vill vara delaktig i att bestämma hur det ska gå till.

Hur arbetar ni med er försäljningsbudget? Vilka är med i det arbetet och vad får de vara med och påverka?