Lönar det sig att investera i teambuilding om man vill bli kreativ på jobbet?

Häromdagen hade jag glädjen att lyssna på Samuel West, psykolog som forskar om kreativitet och ledarskap vid Lunds universitet.

Han hade många roliga exempel på saker han testat som en del av sin forskning. Allt från lösmustascher och att fylla konferensbordet med sockervadd till mindre fysiska former att skapa glädje. Samuels slutsats från sina experiment och observationer är att fysisk lekfullhet är svår att omsätta i praktisk kreativitet i arbetet.

Den typ att lekfullhet Samuel förespråkade var mental lekfullhet när vi arbetar. Att ha en inställning att vi ska göra vårt arbete med glimten i ögat är mycket viktigare för kreativiteten. Så i stället för att investera i teambuilding i form av repklättring på höghöjdsbanor så ger det mer om man skaffa sig en mental lekfullhet. Och det är definitivt billigare.

Utmaningen är att det är så mycket enklare att investera i fysisk lek: köp en aktivitet! Att investera i ett lekfullt sinne i arbetsgruppen är betydligt svårare. Det kräver mod och tillit. Att vara lekfull med olika lösningar på problem kräver att det är OK att komma med tokiga förslag som inte klubbas ner på ett okänsligt sätt. Idéer är som spädbarn, de är inte riktigt livsdugliga på egen hand. De kräver omsorg för att växa sig livsdugliga. Är man då för snabb att döma dödar man det som skulle kunna ha blivit något stort.

En variant på den fysiska lekfullheten som just nu sprider sig som en löpeld är det som kallas för gamification. Det betyder att göra tävling av aktiviteter genom att ge belöningar till vinnare (och därmed undanhålla belöning från de som inte vinner). Det ligger väl i linje med alla tankar om produktivitet som finns hos i stort sett alla sektorer i samhället och låter tilltalande eftersom det verkar fungera för alla som spelar dataspel. Tyvärr säger forskningen att tävlingsmomentet dödar lekfullheten och där med motverkar sitt syfte om man är ute efter kreativitet. Det går inte att tävla sig till kreativa lösningar. Det finns till och med forskning som visar att belöning hämmar inte bara kreativitet utan även produktivitet.

Ett annat dilemma som hämmar kreativitet är att den kräver tid och frihet som sällan finns i jobbet. Arbetsbelastningen växer för alla och det blir allt svårare att hitta tid för spontanitet och att släppa tanken fri. Dessutom tar det 20 minuter för hjärnan att ställa in sig för koncentration, tid som sällan hinner gå när det plingar i inkorgen varje kvart (standardinställning i de flesta epostsystem).

Så bästa grogrunden för kreativitet är att vi har ett lekfullt sinnelag i vårt sätt att förhålla oss till varandra och vårt arbete. Samuels forskning visar dessutom att det lekfulla sinnet är ett försteg till ”kul på jobbet” inte tvärt om. Så frågan varje ledare behöver ställa sig är: Hur uppmuntrar jag ett lekfullt sinne och ger utrymme för det i vardagen? Inte bara för mig själv utan även för mitt team – vi ska ju trotts allt skapa resultat tillsammans.