Utbildning för att handleda medarbetarsamtal i grupp

Allt mer pekar mot att en god förmåga att involvera medarbetarna i en dialog kring verksamhetens förutsättningar och krav leder till bättre resultat. En god dialog uppstår dock inte av sig själv, den behöver på ett eller annat sätt handledas för att bli bra.

Rollen som handledare kräver lite andra betenden och verktyg än att vara chef. Kursen handledarutbildning för att leda medarbetarsamtal i grupp ger deltagarna metoder, verktyg och träning som ökar deltagarnas förmåga att "byta hatt" från sin chefsroll till rollen som dialoghandledare.

Klicka här för att komma till BasKrafts kursportal och mer information om kursen.