Kastar ni ut handgranater i er organisation i form av ogenomtänkta aktiviteter?

Det låter kanske lite dramatiskt men bygger faktiskt på ett citat från en person som tänkt mycket på frågan.

”An employee survey is like a hand grenade. Once you pull the pin you have to do something with it. Otherwise, it may harm you rather than help you …”

Morris S. Viteles, 1953 (b 1898 – d 1996)

Det som är spännande med citatet är att Morris Viteles skrev det 1953. Jag såg det första gången i en presentation av Fil Dr Robert Holmberg.

Även om uttalande är lite drastiskt så är det fortfarande väldigt relevant 60 år senare. Alldeles för många undersökningar går ut som inte ger det man hoppades på eller, ännu värre, skadar mer än det hjälper. I stället för att chefer och medarbetare tacksamt tar emot möjligheten att utveckla sig själva och verksamheten så blir resultatet frustration och cynism. ”Inte nu igen” snarare än ”äntligen”. Allt fler vittnar om att resultatet av de kvantitativa mätningarna inte har någon meningsfull effekt på organisationens förmåga.

Vad Dr Holmberg konstaterar är att utvecklingen på en del områden hade kommit längre för 60 år sedan än var vi befinner oss nu. Ett sådant område är just hur vi tar hand om resultatet av mätningar vi utsätter organisationen för. Hans förklaring är att det blev möjligt att samla stora mänger data lätt i och med att datorerna kom. Fascinationen av datavolymen, möjligheterna att bearbeta data med hjälp av Excel och sedan visa grafer gjorde att förmågan att analysera och dra slutsatser kom i andra hand.

Det är också lätt att förväxla genomförandet av en stor undersökning som tar tid, kraft och kostar pengar med att man faktiskt har åstadkommit något.

Det kanske handlar om modet att våga gå mot strömmen. Ungefär hälften av Västeuropas verksamheter gör standardiserade medarbetarundersökningar i dag säger Dr Holmberg. Den andra halvan gör det inte och verkar överleva ändå. Om de inte gör något alls eller någon annan form för medarbetardialog i stället vet jag inte.

Det vi har kunnat se i vår verksamhet är att intresset ökar för att få till en fungerande helhet. Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, samverkan, lönesamtal och uppföljning, utvärdering och Feedback är alla beståndsdelar i medarbetardialogen. Att få alla dessa pusselbitar att hänga ihop till en fungerande helhet är en utmaning att ta tag i som kräver att man tänker först och gör sedan.