Leda & Driva tillväxt – fem vägar att gå

Att växa sin verksamhet på ett smart sätt är väl mångas dröm och det är fler än en företagare som funderar på hur det ska gå till. Till att börja med kan det vara bra att fundera på vilken väg man vill gå. Forskarna listar fyra vägar: Ständiga förbättringar, Innovation, Skala upp och Strategiska uppköp. Att växa smart är att välja väg på ett genomtänkt sätt och sedan växa kontrollerat. En femte väg - strategiska partnerskap - listas inte av just den forskning jag tittat på men är minst lika spännande som de andra fyra.

  • Ständiga förbättringar – gör dina produkter och tjänster billigare och bättre, leverera snabbare eller anpassa dem bättre till kundbehoven, förbättra din service, korta svarstider, korta säljcykeln, få betalt snabbare, etc. Kort sagt få mer gjort med samma resurser. Det finna alltid något att förbättra. Sätter man sig ner några stycken och listar saker att ta tag i borde de första fem-tio förslagen komma ganska raskt. Använder ni dessuom några kerativa verktyg borde listan ganska snabbt komma upp det dubbla. Sedan är det bara att börja i någon ända. Testa och lär er från det som händer.
  • Innovation – gör något som är nytt för er. Det betyder inte att det behöver vara en unik innovation som ingen annan på planeten gjort tidigare. Det räcker med att det är nytt för er. Många företag kommer långt på att anpassa tjänster/produkter från helt andra områden till den egna portföljen. Nya sätt att kombinera existerande lösningar är ett snabbt sätt att utveckla. Att lära sig hur andra gör och sedan försöka vända och vrida det till något som passar oss är ett bra sätt att få idéer till innovation. Att uppfinna lösningar tillsammans med kunder är ett av de roligaste sätten att bygga skyddsvallar mot konkurrenternas försök att komma in hos kunden.
  • Skala upp – tillväxtens turbo. Hur kan vi ta en del av vår verksamhet och göra mer av den, nå fler med våra tjänster/produkter i samma eller ändrade former? Skala upp skiljer sig från förbättringar på ett avgörande sätt: förbättringar måste pågå hela tiden för att inte halka efter konkurrerande erbjudanden eller hålla jämna steg med utvecklingen på marknaden. Skala upp betyder att göra ett riktat initiativ och ”starta om” ett verksamhetsområde. Det kan fortfarande betyda att lösningen heter billigare, bättre, snabbare. Att starta om betyder i stort sett att man gör på samma sätt som när man startade verksamheten. Vision, segmentering, affärsidé för ”upp-skalningen”, affärsplan, resurserallokering osv. är kopior på aktiviteter som gäller för att starta företaget från början. Den stora skillnaden är att omstarten sker från en helt annan nivå. Ofta är anledningen till att skala upp just att verksamheten fastnat på en nivå – en platå – och behöver blåsas nytt liv i.
  • Strategiska uppköp – köp in en verksamhet som redan gör det ni vill växa inom. Detta är inget man ger sig på utan att veta hur det går till eller tillsammans med professionell hjälp. De flesta mindre företag är hänvisade till de tre första vägarna. Utmaningarna är stora och startar för företagaren efter själva köpet. Att fasa ihop verksamheterna på ett vettigt sätt kräver förändringskompetens av ett annat slag än att driva den vardagliga verksamheten. Dessutom visar forskningen att ca 80 % av alla sammanslagningar misslyckas, dvs. åstadkommer inte de effekter man använde som argument för uppköpet.
  • Strategiska partnerskap - att slå sig ihop med andra verksamheter som kompetterar den egna. Syftet är dubbelt, hitta fler kunder via andras nätverk, öka din egen förmåga att leverera bredare lösningar. Ibland kallas det Gnosjöanda. Lite slarvigt kan man säga att det innbär att oavsett vem kunden ringer till i nätverket så tar de affären och sedan plockar de ihop en lösning med hjälp av sitt nätverk. Man har länge talat om integrerade värdekedjor (råvaruleverantör, producent, grosist, detaljist, kund) som ett sätt att leverera kundnytta. Strategiska partnerskapen är mer ett "värdenätverk" av verksamheter med kompetenser som är viktiga för att kunna leverera kundnytta. Detta råkar stämma väl med hur utvecklingen ser ut för försöljning av komplexa lösningar. Det räcker inte längre med att säljarna säjer. Det krävs team av säljare och experter för att ha tillräcklig kompetens att lösa uppgiften.

Den eller de som leder verksamheten behöver ta sig en funderare på många viktiga frågor innan de ger sig på ett tillväxtprojekt. Här är några att starta med:

  • Varför vill vi växa? Frågan är viktig eftersom det handlar om energi för att orka med utmaningen. ”Växa eller dö” räcker inte och det finns ingen förankring i forskning att påstående är sant.
  • Hur vill vi växa? Någon av vägarna ovan eller en kombination?
  • Håller vårt nuvarande sätt att arbeta och vår nuvarande infrastruktur för att växa? Kommer vi att klara av ökade volymer eller behöver vi uppgradera våra system först?
  • Kan vi det vi behöver kunna eller behöver vi uppgradera vår organisations kompetens?
  • Om jag är egen företagare behöver jag också ta mig en funderar på vad som händer med mig och min roll om verksamheten växer. Kan jag leda och driva den på samma sätt eller måste jag också utvecklas?

När dessa frågor har sina svar är det enklare att göra medvetna val och därmed dramatiskt öka möjligheten att växa smart.