Säljande entreprenör?

Har alla entreprenörer lätt för att sälja? På vilka olika sätt gör de det? I bloggposten ”I vilket sekel säljer du?” så gör jag en genomgång av hur olika sätt att sälja har utvecklats – från de som utgår i personliga egenskaper till de som lutar sig mer på organisatorisk kompetens. I artikeln ”Vilken sorts entreprenör är du?” så skriver Catrine Larsson om 4 olika entreprenörstyper – styrkor och svagheter. Genom att ställa dessa modeller mot varandra kan vi få ytterligare tips kring ett sätt att sälja som kanske passar mig och min verksamhet bättre och sämre. De 4 typerna i artikeln Byggaren, Optimisten, Specialisten och Innovatören. Tabellen ger en bild av vilka (generaliserade) karaktärsdrag de har. Delar av texten känns mindre självklar men se det som exempel.

Byggaren

Optimisten

Specialisten

Innovatören

Styrkor

Drivs av själva byggandet, mäter sin framgång i infrastruktur.

Bra på att marknadsföra och sälja. Mäter framgång i pengar.

Välutbildad inom sitt område, duktig på nätverkande. Mäter framgång utifrån personlig inkomst

Passionerad, duktig på att uppfinna och utveckla. Mäter framgång i vilken påverkan de har på världen.

Svagheter

Missköter relationer, otålig.

Impulsiv beslutsfattare vilket leder till misstag.

Går fort över i bevarande och söker inte nya kunder vilket leder till lägre inkomster.

Håller sig helst till sig själva, blir företagare av nödvändighet.

Så hur borde de sälja för att nå framgång? Byggaren och Optimisten har bra starka sidor som gör att de kan utveckla bra personliga och mellanmänskliga säljmodeller. Samtidigt har de utmaningar i att komma vidare med en utvecklad försäljning som fungerar på den marknad de befinner sig. Specialisten och Innovatören kan ha god nytta av att komplettera sin egen kompetens med personer som är bättre än vad de är på personlig försäljning, och lägga sitt krut på en del av det som krävs för att ta fram en utvecklad modell för hur de ska sälja.

Var placerar du dig själv? Hur säljer du? Som vanligt är det en bra blandning som är lösningen. Ingen av oss är fast i en form, vi rör oss ganska mycket mellan olika styrkor och svagheter men vi lutar mer eller mindre åt olika håll. Därför är det viktigt att hitta de som kompletterar en själv för att skapa bättre resultat tillsammans.

Sedan är ju alltid frågan var skulle du vilja vara och hur ska du komma dit. Har du en plan?