"Två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt"

En undersökning som KPMG genomförde 2007 (Att lyckas med projekt) konstaterar att två tredjedelar av alla svenska företag och organisationer misslyckas med sina projekt. Deras slutsats är att det saknas resurser och projektledning.
 
Att brist på resurser kommer upp är knappast en överraskning men det finns anledning att ifråga den slutsatsen. I andra sammanhang vi tittat på är det den valigaste ursäkten eftersom man inte klarar av eller vill se sina egna brister.
 
Däremot finns det all anledning att ta frågan om bristande projektledning på allvar. Över hälften av de undersökta företagen (52 %) pekar ut erfaren projektledning som en framgångsfaktor.
 
Så vad är då framgångsrik projektledning? Söker man på nätet får man 17 300 000 svar så det finns ingen brist på definitioner och checklistor. Utan att ha läst alla kan man sammanfatta definitionerna med några korta ord: Alla måste vara överens om uppgiften och känna engagemang. Dessutom måste det finnas väl genomarbetade planer, tydliga mål och förmåga att kontrollera och driva. Inget av detta är några överraskningar.
 
Däremot känns det inte riktigt modernt att prata om ”projektledaren” som nyckeln. Eftersom i stort sett allt arbete i företag och organisationer utförs av grupper av människor tillsammans borde man tala mer om teamets förmåga att hantera de uppgifter som ingår i att projektet drivs framgångsrikt. Dvs. "projektledning" utövad av teamet.
 
Ibland är ensam stark men knappast om man vill ha en långsiktigt hållbar och framgångsrik verksamhet. Då krävs det att alla engagerar sig och fullt ut tar sitt medarbetarskap på allvar.