Våra ledare får bara mer och mer att göra. Vet du hur mycket mer?

Konsultföretaget CEB har gjort en undersökning på 23 000 seniora chefer globalt för att titta på deras arbetssituation. Under det senaste året har kraven på dem förändrats ganska dramatiskt. Såhär ser listan ut:

  • 80 % har fått mer ansvar,
  • 76 % har blivit ombedda att prestera mer och nå bredare mål,
  • 65 % måste leverera resultaten snabbare och
  • 54 % har haft återkommande förändringar i sitt ansvarsområde.

Man kan naturligtvis fråga sig om det är rimligt men oavsett om det är rimligt eller inte så är det lätt att fly till trygg mark och försöka återupprepa gamla framgångar på samma sätt som tidigare. När det handlar om så stora förändringar som i det här fallet blir det ännu tydligare. Personerna som fått de ökade kraven i knät arbetade förmodligen mer än 100 % redan i dag.

Det som krävs i såhär extrema situationer är att göra något annat än tidigare som går fortare, skapar mer resultat till ”lägre kostnad” (läs på samma tid). Denna situation är man van vid inom produktion och har verktyg för men när det kommer till ledarskap är verktygslådan inte lika välfylld. Hur leder och driver jag min verksamhet när den blivit 80 % större i ansvar, ska åstadkomma 76 % mer med samma eller minskade resurser på mindre än halva tiden? Dessutom ändras situationen hela tiden. Hur påverkar det mina beteenden och hur säkerställer jag de effekter jag vill?

Till att börja med kan man konstatera att jag som ledare förmodligen behöver ta mig en funderar på vad jag absolut måste göra själv och vad jag kan lägga över på andra. För att kunna göra det måste man ha en väldigt tydlig bild av vad arbetet att leda och driva en verksamhet innebär.

De leda och driva-aktiviteter som ledaren lyfter bort från sitt eget bord måste ändå utföras av organisationen som helhet och då gäller det att skapa arbetsformer som säkerställer att leda och driva blir ”nätverksaktiviteter” som utförs av medarbetarna tillsammans. Ett slags distribuerat ledarskap. En bild som kanske underlättar förståelsen är att jämföra med skillnaden mellan att all datakraft finns i en centraldator eller i ett nätverk av mindre datorer som är sammankopplade men tillsammans fungerar mer effektivt än stordatorn någonsin kunder göra.

För de som har en traditionell syn på ledarskap kan det vara svårt att sätta sig in i men det är fantastiskt att se hur väl det fungerar i en verksamhet som lyckats hitta sitt sätt att leda och driva tillsammans.