Utvecklad försäljning

Nästan alla företag som producerar varor eller tjänster har någon form av försäljningsverksamhet och ibland en försäljningsavdelning.

Det finns försäljningsverksamheter där allt fungerar perfekt, och där man når eller överträffar uppsatta mål år efter år. Och så finns det de där man inte gör det. Ofta kan år av framgång följas av magrare år, det som fungerade igår behöver ju inte alltid fungera imorgon. Eller också finns det individer som fortsätter att prestera, men de sammanlagda resultaten är inte längre bra nog.

Going downHur kan man ta tag i problemet? Och när?

Låt oss börja med frågan om när. Så fort som möjligt blir kanske svaret. Det kommer då att bero på när man upptäcker situationen, och i en del fall är det kanske inte förrän det är så uppenbart att det inte längre går att bortförklara. Mot den bakgrunden är det viktigt att redan när vi säljer bra påbörja en översyn av vad vi mäter och hur vi mäter. Kan vi hitta ledande indikatorer som kan ge oss ledtrådar och varningssignaler i god tid? Inom sälj finns det påfallande ofta aktiviteter som förekommer långt innan själva försäljningen, som går att mäta. (Och som ofta ignoreras…”det antal möten jag har är ju inte allt, det är ju viktigast att det är Bra möten…”)

hur kan man då göra? Det måste börja med en analys. Ett sätt att göra det är att ta reda på hur vi gör när vi Leder och Driver försäljningsarbetet – Finns det en tillräcklig tydlighet kring vad vi säljer och vad som gör oss unika? Har vi en gemensam förståelse för de sakerna? Brinner vi för det vi säljer? Har vi bra planer och ett bra arbete kring att sätta planer och mål? Excellence in execution? Feedback och konsekvenser? Det finns ingen brist på uppslag om vart man skulle kunna börja, som alltid gäller det att kunna välja och prioritera.

Ett sätt att göra det är att testa vår nya Sales Process Indicator Light. PÅ bara några minuter kan du få en uppfattning om vart arbetet borde börja. Du kan enkelt prova den här!