Antingen eller … eller Både och?

Den här frågan har jag skrivit om tidigare men HBR-artikeln bakom denna länk gjorde den aktuell igen. Frågan denna gång är om chefer ska fokusera på resultat eller människor. Det som gör artikeln lite extra spännande är att den presenterar siffror från forskning.

På frågan vad som kännetecknar en bra chef svarar 14 % resultatfokus och 12 % människofokus men 72 % svarar att en bra chef har en balans mellan de två. Samtidigt är det bara 1 % av de som är chefer som verkligen är skickliga på båda perspektiven. I artikeln förklarar forskaren också att hjärnans konstruktion gör att ett fokus på det ena perspektivet automatiskt gör det andra svagare. Så hur hanterar man den utmaningen om man vill vara en bra chef?

Till att börja med tror jag det är en bra startpunkt att faktiskt veta om att balansen är viktig för hur man uppfattas. Nästa steg är att skaffa sig en genomtänkt uppfattning om vad de två faktiskt innebär för att veta vilka aktiviteter som leder till att man faktiskt är fokuserad på resultatet respektive människorna.

Dave Ulrich är en amerikansk forskare och HR-guru som föreläser över hela världen. Han är medförfattare till en bok som heter just Result-Based Leadership. Den bärande idén är att ledaren behöver fokusera på vilken effekt ledarskapet har (i ett antal olika perspektiv) i stället för det som ”ingår” i arbetet. Output i stället för input om man ska prata svengelska.

Det andra perspektivet skulle kunna representeras av Daniel Golemans Emotional Intelligence. Inte för att de två behöver stå i kontrast till varandra, utan bara för att exemplifiera ett annat perspektiv. Goleman talar om känslor och relationer ur flera perspektiv.

Som i alla sammanhang kan vi ha personliga preferenser för det ena eller det andra och det är lätt att hemfalla åt det som är bekvämt och kommer enkelt. Utmaningen är att klara av att medvetet balansera de två, att förstå vad jag är stark på själv och hitta former för att kompensera. Ett bra sätt att göra det kan vara att ta hjälp av sina medarbetare.

En grundbult är att skaffa sig en tydlig bild av vad man själv menar med ett bra och balanserat ledar/chefskap. Vilka aktiviteter innebär det och vilken effekt vill jag ha och hur ska jag ta reda på om jag får de effekter jag vill?