Ett nytt år – upp till bevis!?

Budgeten är klar och målen är satta. Nu är det dags att leverera. Hur gör du för att säkerställa att ni alla i din organisation är överens om vad ni ska leverera och hur det ska gå till? Även de bäst lagda planerna måste ofta justeras eller helt ändras när de ska genomföras. Konjunkturer ändras, det kommer nya beslut uppifrån, och en hel del fakta är helt enkelt inte kända när vi skriver planen.  Så det är viktigt att förstå vilka ramar som måste finnas på plats för ett framgångsrikt genomförande. Ryan McKeevers artikel i Huffington Post gör en distinktion mellan beslut vi måste acceptera och beslut vi måste vara helt eniga om.

- Ett beslut vi accepterar är något vi kan ställa oss bakom som om det var vårt eget, även om vi kanske skulle ha valt en annan väg om vi styrde världen.

- Ett beslut vi är eniga om kräver att alla i gruppen delar beslutet och känner att både beslutet och de handlingar det medför det är det bästa både för dem själva och för gruppen.

Ju högre personlig risk och risk för organisationen desto viktigare blir det att sträva efter att nå enighet. Med det som en enkel guide kan man sedan fundera igenom de beslut vi tar vid genomförandet och säkerställa att vi är på rätt ställe på skalan acceptans – enighet.

Det finns olika sätt att stämma av hur väl organisation är ”synkad”, vår egen Team Alignment Indicator ger gruppen en bild utifrån perspektiven att Leda och Driva där de snabbt kan se vad som behöver förbättras.

Hur arbetar du för att säkerställa att ni är synkade kring årets vision, mål och budget?