När är det enkelt att vara chef/ledare?

Jo när allt flyter på och teamet/avdelningen vet vad de ska göra, hur det ska gå till och peppar varandra. De har en plan och tydliga mål som de driver mot och alla ger varandra feedback på både bra och dåliga prestationer. Lite enkelt uttryck kan man säga att de tar chefskap/ledarskap över sig själva och uppgiften.
Det är enkelt att se när det fungerar för allt bara flyter på. Men när det inte riktig når hela vägen fram är det inte lika enkelt att se vad som haltar. Då behövs ett verktyg som tar reda på läget, ger underlag för prioritering och hjälper oss välja exakt var vi ska sätta in åtgärder. Ett verktyg som hushållar med resurser och skapar mesta möjliga nytta med minsta möjliga insats. Vi behöver BasKraft.