Den mest sedda föreläsningen på TED Talk handlar om skolan

Sir Ken Robinson leder tittarlistan med drygt 20 500 000 visningar av sin presentation om hur skolan dödar elevernas kreativitet. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html Dels beror det nog på att han är en fantastiskt underhållande talar, dels på att ämnet berör så många av oss. ”Alla” har gått i skolan och alla har sin upplevelse. Tyvärr är vi många som inte har odelat positiva minnen. Barndom och ungdom är unika och korta perioder i livet och borde vara fulla ljusa minnen. Tyvärr är ju det inte fallet för alla men skolan borde vara en positiv kraft för unga. En plats dit det är meningsfullt att gå för man får göra spännande saker och lära sig något som är viktigt.

Sir Ken Robinsons senaste TED Talk handlar om just problemet med meningsfullhet och att väcka passion hos både lärare och elever. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley.html

En av de saker som fastnar hos mig när jag lyssnar på båda talen är skillnaden mellan undervisning och lärande (teaching and learning på engelska). Det är två helt olika saker som förhoppningsvis på pågår samtidigt klassrummet. Läraren håller på med undervisning och eleven håller på med lärande.

Hur lärande går till finns väl dokumenterat av ett antal olika forskningsarbeten och det finns handgripliga bevis för att det lönar sig att tillämpa forskningen. I samband med presentationen av den senaste PISA mätningen konstateras det att Tyskland låg illa till för några års sedan men sedan dess har lyft sig rejält. Så vad har de gjort? Tillämpat resultaten från forskning. I denna artikel i SvD står det lite om detta http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-har-tyskland-lyft-resultaten-i-skolan_8808502.svd

En intressant sak är att forskningen kallas för experimentell. Man kan undra vad det betyder.

Ett viktigt perspektiv på undervisning som bedriv är om den har effekt eller inte. Eller som Sir Ken uttrycker det ”man kan ägna sig åt bantning utan att gå ner i vikt”. På samma sätt kan läraren ägna sig åt undervisning utan att lärande pågår hos eleven.

I stället för alla spaltmetrar som skrivs om skolans resurser skulle det kännas befriande om det skrevs lite om hur man går till väga för att lärarens ansträngningar ska få mesta möjliga effekt hos eleverna. Forskningen visar att det inte handlar om skolans resurser utan hur de som arbetar i skolan väljer att använda resurserna.

Det skulle vara ett spännande nyårslöfte från skolsverige: 2014 fokuserar vi på att tillämpa forskningsresultaten för att få högsta möjliga effekt på elevernas lärande. Det skulle förmodligen kräva att många som arbetar i skolan skulle behöva överge gamla mentala modeller och ge sig in i ett eget lärande. Om dessutom politikerna skulle ansluta till det nyårslöftet tror jag 2014 skulle bli ett utvecklande skolår.

God jul och gott nytt år önskar

BasKraft