Genvägen till bättre kvalitet i skolan går via gemensam syn på uppgiften

Under de senaste fem åren har vi haft möjlighet att arbeta med skolor som vill utvecklas. Det har varit ett otroligt spännande arbete i många skiftande miljöer.

Ett mönster vi har kunnat se är att uppfattningen om vad som behöver ske utvecklingsmässigt skiljer mellan olika personalgrupper. Skolledningen har en bild, arbetslagsledare och lärare en annan och stödpersonal ibland en tredje (eller väldigt otydlig bild). Ca 1 300 medarbetare i skolan har gett sin bild i vår självskattning (Team Alignment Indicator). De påståenden som får lägst resultat är ”Vi har en gemensam syn på vad vi ska åstadkomma och hur det ska gå till” och ”Vi ger varandra feedback på både bra och dåligt arbete”. Utan gemensam syn på Vad och Hur så är det klart att det inte går att ge feedback så det är inte så konstigt. Men att så många person i skolan inte har en gemensam bild av uppgiften eller arbetssätt är alarmerande.

I en väl fungerande skola hänger alla delar ihop till en fungerande helhet. Det visar svensk och internationell forskning men även de vi jobbar med vittnar om hur jobbigt det är om olika personalgrupper drar åt olika håll. Arbetslagsledare vi arbetar med beskriver att det är frustrerande att inte veta sin skolas vision eller vilka förväntningar de har på sig. Allt är symtom på att delarna inte hänger ihop till en fungerande helhet.

Ett sätt för rektor att skaffa sig en uppfattning om läget är naturligtvis att intervjua och kartlägga olika individers och gruppers syn på verksamheten och sedan analyser svaren, pussla ihop det till en rimlig bild och sedan förmedla denna bild till organisationen på ett pedagogiskt sätt. Det är en utmaning eftersom ingen i skolan normalt har någon tid över för så omfattande arbete.

Ett annat sätt är att låta de olika delarna av organisationen (till exempel arbetslagen) göra en självskattning och en självanalys av sitt läge och sina utvecklingsbehov. Denna bild kan de sedan diskutera med skolledningen och tillsammans komma fram till lämpliga sätt att arbeta mot uppsatta mål.

Våra erfarenheter är att det senare går snabbar, involverar organisationen mer, skapar högre engagemang, höjer kvaliteten i analysen och leder till snabbare resultat.

Vill du veta mer kan du testa en lightversion av Team Alignment Indicator här och ladda hem ett dokument om medarbetarsamtal i grupp (självanalysen) här.