Oväntat bra resultat kan vara obegripliga - men behöver inte vara det.

Det finns företag som ser ut att nå oväntade resultat hela tiden, och så finns det företag som, vad de än gör, aldrig tycks nå dit de vill. Ibland har de enorma resurser i form av kompetens och tillgångar, och ändå når de inte hela vägen fram. Det är som ett fotbollslag som, trots att de har de bästa spelarna i världen, ändå inte vinner de stora turneringarna.
 
Man kan fråga sig vad som behöver hända för att få ut mer av en sådan organisation? Vilka är knapparna man måste trycka på?
 
Ett ord som nämns relativt ofta numera är Medarbetarskap. Betydelsen av det begreppet är inte helt klar. Definitionerna sträcker sig från att vara ledare över sig själv till att faktiskt göra det man blev anställd för på ett ansvarsfullt sätt.
 
Oavsett hur man definierar medarbetarskap så verkar alla vara överens om att när det fungerar så mår verksamheten bra och levererar. Så om ett företag eller en verksamhet levererar ett överraskande bra resultat som inte beror på yttre omständigheter som att efterfrågan på det man säljer helt plötsligt tar fart, så kan man misstänka att det beror på kraft i medarbetarskapet. Och då blir det riktigt intressant att mäta medarbetarskapet så att man vet vad som behöver utvecklas för att det ska bli ännu bättre.
 
BasKraft är framtaget för att göra just det jobbet. BasKraft mäter, genom självskattning, förmåga hos en grupp att skapa en tydlig riktining för sitt arbete på ett sätt som gör att medarbetarna förstår uppgiften och är motvierade att åstadkomma det övernskomna resultatet. Det är ena halvan i mätningen. Den andra halvan foksuerar på gruppens förmåga att planera och sätta mål, driva fram resultaten och arbeta med feedback och konsekvenser. Kort sagt: gruppens gemensamma förmåga till medarbetarskap.