Har du en riktigt bra säljprocess?

Hur kan du veta om du har en bra säljprocess? Får du ett bra resultat? Och är det förutsägbart? Hänger den ihop väl med företagets mål och sätt att arbeta? 

Under ett av mina uppdrag hade vi ingen bra synkning med marknadsföringen och produktionen. Marknadsföringen hade fokus på att långsiktigt bygga varumärke, vi jobbade via telefon med intäkterna som skulle ta oss igenom nästa kvartal. Det var som om vi inte hade riktigt samma agenda. Det som gick att mäta var det som hände, eller inte hände, i form av säljresultat, och ansvaret för det hade man lagt på säljavdelningen.

Inom sälj hade vi bra utdelning och träffade många företag, men väldigt många av dem var inte intresserade av det vi hade att erbjuda. Så vi kastade bort ganska mycket tid på att träffa fel människor vilket gjorde att både motivation och aktivitet på säljavdelningen började minska.

Det blev tydligt att vi behövde få ihop ett nytt och bättre sätt att arbeta ihop inom marknadsföring och försäljning. Och att det inte bara kunde vara upp till säljavdelningen att ta fram det.

Vi satte ihop en grupp som hade deltagare från sälj, marknad och produktion och gav dem uppdraget och fullt mandat att ta fram en ny process för hur vi skulle nå våra mål. Det blev ett nytt sätt att segmentera marknaden, en ny marknadsplan och en riktigt robust försäljningsprocess.

Det som var nytt i försäljningsprocessen var mer fokus potentiella kunder som var ”för-bearbetade” med marknadsföring och där vi hade ett erbjudande som motsvarade deras förväntningar

Det blev otroligt starkt när fler fick chansen att vara delaktiga, när de hade en tydlig uppgift och ett klart mandat. Resultatet inom försäljning var att vi fick tydlighet, riktigt många bra leads att bearbeta och bra resultat på arbetsinsatsen.