Är bättre medarbetarskap eller mer resurser skolans behov?

Det är en urgammal diskussion; "Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete." Den pågår i många sammanhang, bland annat i skolan.
 
Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till bättre resultat. Däremot finns det exempel på verksamheter som, trots dåliga förutsättningar i form av både små resurser och utsatt miljö, klarar av att driva framgångsrika verksamheter.
 
Lösningen är både enkel och svår. Det enkla är att säga ”använd resurserna bättre”, det svåra är att faktiskt göra det.
 
En förutsättning för bra resursanvändning i en skola är att alla arbetar för samma sak, förstår vad man ska åstadkomma och hur det ska gå till samt är motiverade att driva arbetet framgångsrikt.
 
En annan förutsättning för bra resursanvändning är det man brukar kalla god hushållning. Det kommer till uttryck i genomarbetad planering, noggrannhet i genomförandet och ständigt försöka se vad som fungerar och vad som behöver göras på ett bättre sätt.
 
Det var den enkla delen – att beskriva vad som måste hända för att det ska vara kraft i medarbetarskapet.
 
När det sedan kommer till att skapa och genomföra aktiviteter växer utmaningen. Det första steget är alltid att förstå läget och att sedan sätta in åtgärderna där de gör mest nytta.
 
Vi vet att självskattning är ett starkt verktyg om man vill att medarbetare själva ska ta ansvar - dvs. utöva sitt medarbetarskap. Med en tydlig bild av dagsläget i handen kan gruppen sätta sig ner och gemensamt gå igenom vilka områden som är i störst behov av utveckling och sedan bestämma vad de ska göra åt saken. Ofta ser de själva lösningarna men ibland kan det behövas hjälp i form av idéer på möjliga lösningar.
 
Vi har genomfört djupintervjuer med tio procent av rektorerna i Stockholms skolor. Baserat på dessa intervjuer kunde vi bekräfta att samma förutsättningar gäller i skolan som i alla de företag vi arbetat för och med; kraft i medarbetarskapet - definierat som kraft i att gemansamt ta ansvar för att leda och driva - skapar resultat.