En kickoff med varaktig effekt?

Enligt Wikipedia ”En inledning på en aktivitet. Vanligt förekommande benämning för en konferens, fest eller annan aktivitet som markerar början på den årliga verksamheten inom ett företag eller en organisation.” Så hur gör man för att få en mer varaktig effekt av en kickoff?

Vilka mål man har med en kickoff ska självklart styra innehållet, ett vanligt mål är engagerade medarbetare som känner sig delaktiga och är angelägna om att samarbeta och skapa resultat.

Så hur kan det gå till? Vad är det deltagarna behöver lära sig och bli medvetna om för att det ska bli så?

Vi människor lär oss bäst när vi löser riktiga problem tillsammans. Jag har själv upplevt kickoffer med tävlingar och uppgifter som inte känts meningsfulla, och både jag och mina med-deltagare har tagit avstånd. Verkligheten är spännande nog som träningsområde!

När jag bläddrar igenom företag som säger sig kunna erbjuda bra kickoffer så visar de ofta glada människor. Det är väl bra att de som är med blir glada, men jag tror att det är bättre och ger en mer varaktig effekt när de upplever att de är deltagare i något som är meningsfullt. I sin föreläsning, What makes us feel good about our work? så redovisar Dan Ariely ett experiment som tydligt visar hur mycket mer vi är beredda att göra när vi upplever det som meningsfullt.

Det framstår då nästan som för enkelt, “Ett recept på en lyckad kickoff - arbeta på verkliga problem, på ett meningsfullt sätt”.

Hur gör man det? Vi på BasKraft jobbar dagligen med frågan kring hur team, företag, skolor och organisationer kan bli bättre på att skapa resultat tillsammans. Det handlar ofta om att skapa en gemensam förståelse av vad vi ska åstadkomma, och hur det ska gå till, på ett sätt så att alla deltagare kan bidra och vara delaktiga.

Kanske har vi receptet för hur just din kickoff blir riktigt lyckad.