Vad är viktigast för en ledare? Att veta svaret eller att kunna ställa riktigt bra frågor?

Hur många beslut fattar en ledare per dag? Svårt att säga men söker jag på internet så varierar siffran väldigt mycket. Den enda vetenskapligt förankrade siffra jag hittar är att vi fattar ca 200 beslut om dagen kopplade till mat (från Cornell University). Nu är ju mat bara ett ämne och kanske inte det största om vi inte jobbar med mat. Så det blir några beslut per dag.

Om du dessutom har ett jobb där det ingår i jobbet att ta beslut i viktiga frågor så ökar antalet ytterligare och konsekvenserna kan bli större än valet mellan korv eller hamburgare till lunch.

Det knepiga med beslutsfattande i volym är att det lätt går slentrian även i det arbetet. Beslut fattas i huvudsak genom en intuitiv och omedveten process som bygger på mönsterigenkänning och känslomässiga kopplingar. Här finns lite mer att läsa om det.

Den största fällan är att man som beslutsfattare inte ser sina egna blinda fläckar, samtidigt är det en utmaning att bryta sina mönster.

Ett sätt att undvika dessa utmaningar och säkerställa medvetna och väl genomtänkta beslut är att växla fokus från svaren till frågorna.

Lärarna på Fielding Graduate University där jag tog min Master of Arts in Organisational Development använde förmågan att ställa riktigt bra frågor som en indikator på om vi elever hade förstått materialet. Detta berättade de från start och det var spännande att se hur vår förmåga att ställa frågor ökade vartefter tiden gick. Efter en tid blev vi riktigt bra på att avgöra om en fråga ställdes för att ge frågeställaren möjlighet att skina eller om den ställdes av genuint intresse för att föra en dialog om möjlige svar. Det är bland annat denna träning som gör att jag ibland blir lite trött på en del frågor som ställs i olika professionella grupper på nätet.

Hur som helst så hitta jag denna artikel i ämnet häromdagen. I den resonerar författaren kring sättet att ställa frågor om ledarskap och ledarskapsutveckling. Artikeln är från 2007 och man kan tycka vad man vill om frågorna som diskuteras, det jag tycker är intressant är det fokus som finns på HUR en fråga formuleras för att ge mest intressanta diskussion efter frågan är ställd. Det är tvärt om mot beslutsfattande eftersom diskussionen ofta upphör i och med beslutet.

Så hur kan jag bli duktigare på att ställa frågor som ger effekt? Till att börja med är det alltid en start att lyssna lite mer. Vill man sedan ställa följdfrågor som hjälper till att gräva djupare och öka förståelsen går det alltid att vända sig till Sokrates och hans sokratiska frågor (klicka på länken så hittar du en version).