Komplexitet – reducera eller hantera?

Mer information, fler uppgifter, större ansvar, svårare problem… Listan kan göras lång på uttryck för en ökande komplexitet i arbetslivet. Det är ett mönster vi ser i skolan och i de företag vi arbetar med.

Vi ser dessutom två sätt att närma sig komplexiteten. Det ena sättet reducerar komplexiteten genom att förenkla, t.ex. definiera uppgiften så snävt så att den inte längre är komplex. Det andra sättet innebär att involvera mer ”brainpower” för att göra komplexiteten begriplig och meningsfull. Om det första är ”chefskapsvägen” (en person är involverad och fattar beslut) så skulle jag säga att det andra är ”ledarskapsvägen” (flera är involverade eftersom det krävs mer eftertanke ur flera perspektiv).

Chefskapsvägen har varit mer eller mindre allenarådande under många år. Hur många gångar har vi inte hört ”Det är för svårt för personalen, vi måste göra det enklare”? I denna artikel från HBR förklarar artikelförfattaren varför begreppet Aktieägarvärde dök upp som ett sätt att reducera komplexitet. Sedan dess har kanske de flesta gått över till en lite bredare intressentmodell där även de som ska betala för tjänsterna och producera dem finns med och kanske till och med samhället som ska leva med konsekvenserna av verksamheten har en plats.

Sättet att reducera komplexitet till en enkel uppgift finns kvar i olika former. I morse fick jag höra en berättelse från en myndighet där man reducerade komplexiteten genom att låta underavdelningarna tolka regleringsbrevet lite som de själva ville. I skolan har det skett genom att lärare har sagt att ”jag tar hand om mitt klassrum så får ni ta hand om era”. Inte i något av fallen har man haft ork eller intresse av att skapa fungerande helheter.

Tyvärr verkar den lite enklare chefskapsvägen inte leva upp till behoven längre. Enkla lösningar på svåra frågor blir lätt kortsiktiga snarare än långsiktigt hållbara.

En lite modernare lösning för verksamheter med komplexa utmaningar är att involvera sin organisation i att hantera komplexiteten tillsammans. Det kan vara en utmaning som kräver modet att ställa frågor till medarbetarna i stället för att tillhandahålla svar. Och riktigt bra frågor är ofta svårare att komma på än enkla svar.