Är behovet mer resurser eller hög förmåga att använda det vi har?

Det är en urgammal diskussion; "Vi har inte de resurser vi behöver, därför kan vi inte göra ett bra arbete". Den pågår i många sammanhang, inte minst i skolan.

Tyvärr finns det få bevis för att ökade resurser automatiskt leder till bättre resultat. Däremot finns det exempel på verksamheter som, trots dåliga förutsättningar i form av både små resurser och utsatt miljö, klarar av att driva framgångsrika verksamheter. Verkligheten är ju att vi har de resurser vi har och vill vi ändra på dessa kan det ta både tid och kraft vi inte har. Snabbast resultat får en skola eller ett arbetslag genom att börja använda sina resurser på rätt sätt.

En förutsättning för bra resursanvändning är att alla arbetar för samma sak, förstår vad de ska åstadkomma tillsammans, hur det ska gå till samt är motiverade att driva arbetet framgångsrikt.

En annan förutsättning för bra resursanvändning är det man brukar kalla god hushållning. Det kommer till uttryck i genomarbetad planering, noggrannhet i genomförandet och att ständigt försöka se vad som fungerar och vad som behöver göras på ett bättre sätt.

Det var den enkla delen – att beskriva vad som måste fungera.

Första riktiga utmaningen är att förstå hur medarbetarna ser på situationen. BasKraft är ett verktyg för att ta reda på det och skapa underlag för utveckling.

Med hjälp av BasKraft kan arbetslaget snabbt och enkelt få fram ett dagsläge. Det sker genom självskattning eftersom vi menar att ingen känner verksamheten bättre än de som arbetar i den. Med en tydlig bild av hur arbetslaget definierar dagsläget kan gruppen sätta sig ner och gemensamt gå igenom vilka områden som är i störst behov av utveckling och göra en utvecklingsplan.