White paper om Leda och Driva träning för utvecklings-, och arbetslagsledare

Skolan har behov av att öka förändringstakten i sitt utvecklingsarbete. För varje årskull som passerar utan att vi får bättre resultat tappar vi tusentals elever. Hög förmåga att leda och driva förändring och utveckling i skolan motverkar den förlusten. Att leda & driva förändring är något annat än att leda den dagliga verksamheten och det är ledare i skolan som är nyckeln till ett bra förändringsarbete. Det räcker dessutom inte med att  rektorer arbetar med frågan, alla behöver hjälpas åt oavsett roll. Den träning vi erbjuder för utvecklingsledare syftar till att ge alla de kunskaper och färdigheter samt den attityd som krävs för att effektivt leda & driva utveckling.

Här kan du ladda ner vårt white paper om Leda och Driva träning i skolan. Materialet är passar för alla som jobbar med utveckling i sin skola - rektor, biträdande rektor, förstelärare och arbetslagsledare. Skriv in din e-mail adress och klicka på "submit" så kommer du till en nedladdnings-länk.