Meningsfull utvecklingsdialog – en gång om året??!!

Nyligen läste jag en artikel om Agile performance review. Jag önskar att jag hade skrivit en själv med ett litet undantag, den handlar om dialog en till en.

UtvecklingssamtalLäser man artikeln med glasögonen ”team” på sig så kan författarens tankar lätt transformeras till att stora delar av det som beskrivs faktiskt fungerar bättre i grupp än individuellt.

Det jag ändå fastnade för var det som står i rubriken och konstaterandet att om något i ett utvecklingssamtal kommer som en överraskning så är det ett misslyckande. Särskilt om det är gammal information. Löpande feedback från både chefer och kollegor borde vara ett standardbeteende i en frisk verksamhet.

Extra intressant blir det i ljuset av att mycket arbete i dag utförs i projekt eller tillsammans med människor som representerar andra verksamheter eller andra delar av organisationen.

Säg att jag har varit i fyra projekt under året och att min linjechef inte har varit närvarande i ett enda av dem. Hur ska chefen och jag kunna hålla en meningsfull dialog om mina prestationer under året?

Även om allt inte går att tala om i grupp så är det viktigt att dialogen om min utveckling sker i ett relevant sammanhang. Eftersom i stort sett all meningsfull feedback handlar om vad jag gör (eller inte) så borde det rent logiskt hanteras bäst av de personer som faktiskt ser vad jag gör. De som kan ge mig återkoppling på ett sätt som hänger ihop med det resultat vi ska åstadkomma tillsammans.

Som så många andra moderna verksamhetstrender är Agilt ett synsätt i grund och botten som bygger på sunt förnuft. Det syftar till att förenkla och fokusera på det som leder till önskvärda effekter. Allt annat skalar vi bort. Jag läste nyligen om vad som stressar upp chefer. På första plats kom att avskeda en medarbetare. På god andraplats kom medarbetarsamtal. De tar mycket tid och de ger sällan det vi vill. Knappast en aktivitet som bygger på sunt förnuft och leder till önskad effekt.

När medarbetarsamtalet infördes som HR process var den nuvarande formen förmodligen logisk. Men världen har gått vidare och sammanhangen ser annorlunda ut. Så medarbetarsamtalet (eller utvecklingssamtalet) borde också gå vidare till mer moderna former.