Stora gärningar består av många små handlingar, LaoTzu, Taoismens fader

Visst är de märkligt att så mycket stort verkar dyka upp helt plötsligt. Samtidigt vet vi ju att när vi själva är inblandade i något betydande så ligger det mycket arbete bakom att det blir en framgång.

Det är en hel del skola i medierna just nu. Det verkar som ”alla” definierar skolans problem och har lösningar. ”Skolan måste …” Skolan ska bara …” Samtidigt vet vi att skolan är för komplex för att enkla och snabba lösningar ska ge önskvärd effekt. Och det är där citatet från Lao Tzu kommer in.

Skolan är ett bra exempel på att det är många små saker som bygger en fungerande helhet. Men samma förutsättningar gäller även för företag och andra verksamheter. Vår erfarenhet är också att det inte räcker med en person (rektor eller VD) som ser och förstår för att det ska bli en fungerande helhet. Det krävs att många ser och förstår. Först då uppstår vad fysikerna kallar kritisk massa (massan i ett radioaktivt ämne blir tillräckligt stor för att det ska utlösa en kedjereaktion som leder till en explosion).

Även om det inte är en explosion vi är ute efter så är det, i en förändrings-, eller utvecklingssituation, viktigt att bygga upp en tillräckligt solid kärna för att det ska sätta igång rätt kedjereaktion som leder till att förändringen inträffar.

Denna första kärna kan vara ledningen men det räcker sällan. Det bli bättre om många delar av verksamheten är representerade. Det gör att de i sin tur kan sprida ”det nya” till sin del av verksamheten.

Ett av kärnans viktigaste verktyg är att kunna välja rätt aktiviteter. Det kanske låter lite kryptiskt men betydelsen är enkel. Eftersom det är de många små handlingarna som leder till de stora resultaten behöver de små handlingarna hänga ihop och stödja varandra. Så de som ska leda & driva förändringen måste välja med omsorg.

Tyvärr går det sällan att fråga organisationen vilka dessa aktiviteter ska vara eftersom medarbetarna sällan har hela bilden. Var och en kommer att svara utifrån perspektivet att göra den enskilda delen av verksamheten bättre. Det är ungefär som att be puzzelbitarna lägga sig själva. Det krävs en puzzelläggare.

Ett riktigt spännande tillfälle i lyckade förändringsarbeten är när den kritiska massan uppstår. Det går inte alltid att säga exakt vad det är som förändras men känslan är tydlig. Något händer. Ett sådant tillfälle upplevde vi i en kommun när helt plötsligt en grupp personer som tidigare inte arbetat tillsammans började säga Vi. Vi har en gemensam uppgift. Känslan var magisk.

Malcolm Gladwell beskriver denna typ av situationer på ett bra sätt i sin bok The Tipping Point.

Den stora utmaningen är just att få till en grupp människor som börjar hjälpas åt att välja aktiviteter som hänger ihop och tar verksamheten i rätt riktning så att andra sedan kan haka på.

En annan sak vi vet är att grupper är duktigare än enskilda personer på att välja rätt aktiviteter. Storverken inträffar när gruppen börjar arbetat systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter efter den effekt de ger. Då kommer de kasta de som inte fungerar och behålla de som får jobbet gjort och så tålmodigt bygger de en fungerande helhet.