Medarbetarsamtal i grupp

Ibland säger man lite skämtsamt att en kamel är en häst designad av en kommitté. Första gången jag kom i kontakt med begreppet medarbetarsamtal i grupp så var det häst/kamel skämtet som dök upp i huvudet.

GrouptalkSedan dess har jag fått många anledningar att omvärdera min första reaktion. Från att tro att det inte var till glädje för någon seriös person så är det i dag den av grundbultarna i vår verksamhet – att skapa resultat tillsammans.

Det är dock först under den senaste tiden som vi börjat tala om det som just medarbetarsamtal i grupp. Trotts att vi gjort det i snart tre år, med mer än tusen personer! Vårt fokus har legat på teamets/verksamhetens förmåga att skapa resultat. Ibland är det de enkla intrycken som hjälper till att göra synvändor och i mitt fall var det denna lilla blänkare i DN.

Vi har just nu ett spännande uppdrag där en stor statlig myndighet har valt att sluta med den traditionella medarbetarundersökningen och i stället arbeta med dialogmöten med team av olika storlek. Totalt har de 60 team i sin organisation som de nu träffar under ett års tid för att prata igenom vad i deras sätt att arbeta som underlättar respektive hindrar dem från att åstadkomma det de vill. Kundens ”etikett” för arbetet var från början psykosocial arbetsmiljö men till sitt innehåll är det just medarbetarsamtal i grupp.

Det som möjligen skiljer lite är att dessa dialogmöten, som pågår ca två timmar efter lunch, startar med en kort introduktion före lunch och att alla fyller i en självskattning som tar ca 10 minuter att svar på. Sedan använder teamet rapporten från självskattningen som underlag för sin dialog. Allt är anonymt men formen gör att resultaten går att aggregera för att se kvantitativa mönster i hela organisationen. Mötena handleds av personer utanför gruppen som får ett kvalitativt perspektiv på de mönster som går igen mellan olika grupper. De kan sedan ta sina lärdomar med sig till ledningen som kan sätta in generella åtgärder på myndighetsnivå eller annan lämplig enhet.

Det spännande är att alla intressenter är positiva. Facket, skyddsombudet, medarbetarna, lokala chefer och medarbetarna. Alla ser att de får ett helt annat värde av den investerade tiden än om de svarade på 80 frågor som presenterades som statistik och sen mer eller mindre kunde användas som underlag för åtgärder någon eller några månader efter mätningen.

Det vi uppfattar som en framgångsfaktor är att det är en direkt koppling mellan fråga och svar (ca en timme). Eftersom frågorna handlar om hur de arbetar tillsammans i teamet blir dialogen väldigt verksamhetsnära och handlar om beteenden i deras vardag. Och sist, men inte minst, så är dialogen utvecklingsorienterad (handledarnas bidrag). Väldigt lite ägnas åt att fastställa skuld. All tid ägnas åt att försöka förstå orsak och verkan och sedan ställa frågan Vad ska vi göra för att få ett högre resultat nästa gång.

Så paradoxen i sammanhanget är inte kamel/häst/kommitté utan snarare att de skyndar långsamt men färdas fort (ett team i taget men utvecklingen går fortare).