Går det att ha en Lean företagskultur?

Ursprunget till Lean är att man i Japan efter andra världskriget skulle försöka återskapa en industri med ytterst begränsade tillgångar. De ville naturligtvis åstadkomma mesta möjliga med vad de hade så uppfinningsrikedomen blev stor. När det sedan utvecklas till det vi ser i dag – The Toyota Way – eller Lean, med hjälp av Edwads Deming och andra blev det både processer och verktygslådor som ibland kommer i vägen för grunden i Lean – att vara sparsam med resurser och ta bort allt slöseri.

Det huvudsakliga slöseriet man jagar i Lean är tidstjuvar, kostnadstjuvar och kvalitetstjuvar. Dessa tjuvar kan sorteras under två huvudrubriker; Hur arbetet ska utföras och De som utför arbetet.

Det är ett viktigt arbete att definiera processer, verktyg, metoder och så vidare så att det finns ett ”riktigt” sätt att arbeta som är genomtänkt. Detta kan de flesta sortera ut med rimlig insats. Men det som skapar den största utmaningen är De som utför arbetet. Många företag känner på sig att de borde kunna få ut mer av sina resurser men att något håller dem tillbaka. Så varför händer det inte? Med lite efterforskning hittade jag denna lista på de tio viktigaste anledningar till varför ”det” inte händer kopplat till människorna i verksamheten:

  1. De vet inte VAD de förväntas göra.
  2. De vet inte VARFÖR de ska göra det de förväntas göra.
  3. De vet inte HUR de ska göra det de förväntas göra.
  4. De tror att det föreslagna sättet inte fungerar eller att deras eget sätt att arbeta är bättre.
  5. De tror att andra uppgifter är viktigare.
  6. De tror att de presterar tillfredsställande.
  7. Det lönar sig att underprestera.
  8. Ett bra arbete känns som en bestraffning.
  9. Det lönar sig inte att göra ett bra jobb.
  10. Det blir inga konsekvenser av en dålig prestation.

 Om jag läser denna lista så ser jag några mönster. Det första är det finns bristande förståelse och samsyn. Det andra är att det inte finns relevanta kopplingar mellan ett bra eller dåligt och konsekvenser.

 

För mig är en Lean företagskultur en kultur som minimerar ovanstående tio tids-, kostnads-, och kvalitetstjuvar. Det är en kultur där det finns en gemensam förståelse för vad man ska åstadkomma och hur det ska gå till. Det är också en kultur där man känner engagemang för uppgiften. Parat med dessa egenskaper är det inbyggt i kulturen att ha ordning på tid, kostnader och kvalitet samt att feedback och konsekvenser är en del av vardagen.

 

Om dessa frågor hanteras av ”chefen” är det inte en kultur utan ett slit. Om dessa frågor däremot hanteras av alla medarbetare är det en Lean företagskultur.