Hinner du koncentrera dig?

Det tar ca 20 minuter av lugn och ro för att komma i ett tillstånd där du kan börja fokusera på riktig. Hur ofta får du vara i fred 20 minuter?

Sociala medier och förväntningar på att vara tillgänglig hjälper oss knappast att nå dit vi behöver vara för att nå vår fulla potential. Detta berättar Blen Hammersley om i denna video. Jag hittade den när jag letade lite källor om just förväntningar. Jag gillar särskilt hans formulering att vi förväntas vara ”on top of things” ungefär ”i kontroll” genom att vara tillgänglig men vi kommer aldrig ”to the bottom of things” ungefär ”göra något ordentligt”. Fort men fel kanske skulle kunna var en variant på det.

Anledningen till att jag letade efter bra material om förväntningar är att vi just nu för den diskussionen med nästa alla våra kunder. Frågan vi ställer är Vad har ni för förväntningar på varandra? Det i sin tur leder vidare till frågan Vad är egentligen viktigt?

Det som är lite märkligt i detta är att vi ofta tror att vi är överens utan att egentligen har lagt tid på att försäkra oss om att vi är överens. Det ska liksom komma av sig själv eller från ytterst summariska presentationer i text eller tal.

Hos en kund har vi kommit till ett läge där det har blivit viktigt att ställa den grundläggande strategiska frågan ”Varför” i alla möjliga sammanhang. Anledningen till att det är att en ny strategi har tagits fram som är väl grundad i kunderna och marknaden. Men bara för att den beskriver den logiskt förändringen betyder det inte att organisationen ställer om sig. För att det ska hända måste det på gå en dialog om vad som är viktigt och varför vi gör som vi gör. När vi börjar få svar på des frågor kan vi börja uttala förväntningar på varandra. Och då är vi tillbaka där denna bloggpost startade. Om vi bygger vårt arbete outtalade förväntningar, som kanske inte har med vårt arbete att göra över huvud taget, är risken stor att vi inte lyckas ta vår verksamhet till den nivå våra kunder är villiga att betala för.

Så hur ser behandlingen ut på diagnosen otydliga förväntningar?

Mitt förslag är att ställa dessa frågor i denna ordning:

  • Varför är vi här?
  • Vad ska vi åstadkomma?
  • Vad är viktigt?
  • Vilka är framgångsfaktorerna
  • Vad har vi då för förväntningar på varandra?

Du/ni kommer att bli mer strategiskt förankrade och ha lättare att göra riktiga val och fokusera er energi och era resurser där de gör mest nytta. Ni kommer också att få allt underlag ni behöver för att ge varandra riktigt bra feedback. För den kommer att handla om hur väl ni lever upp till de överenskomna förväntningarna.