Formativ och summativ bedömning – av lärare och rektorer!

Det senaste halvåret har vi jobbat en hel del med arbetslag under rubriken Kollegial formativ bedömning. Det är inte så komplicerat som det låter. Det innebär att kollegor tillsammans planerar, genomför och utvärderar sitt arbete i termer av vilken effekt sättet att arbete har på elevernas lärande. Alltså inte att jag utvärderar dig och du mig, utan att vi utvärderar vårt sätt att arbeta.

När jag beskrev detta för en skolpolitiker tidigare i dag så fick jag frågan om vi också har hittat något sätt att göra summativ bedömning av lärare. Alltså ”sätta betyg”.

Med tanke på vilka reaktioner detta med betyg på lärare väcker så var jag lite försiktig med svaret. Men efter en stunds funderande kom jag på att det faktiskt är exakt vad vi gör för en skola. Det handlar inte om betyg och den typen av gradering. Snarare är det ett sätt att diskutera förväntningar och i vilken grad grupper och personer lever upp till dessa.

Så skolpolitikerns fråga fick mig att sortera om lite i det vi gör. Tack för hjälpen. Så svaret på frågan är att vi i dag kan hjälpa skolledare att utveckla både formativ och summativ bedömning som lärare och rektorer accepterar och ser som ett stöd. Just förmågan att utvärdera arbetet i skolan på ett meningsfullt och utvecklande sätt är en kärnfråga för den fortsatta utvecklingen.