I morse dök det upp ytterligare en lista med ”great things” …

Den här gången handlade listan om kännetecken hos fantastiska anställda. Bortsett från vilka de tio punkterna är så tycker jag att det är två saker som är intressanta att fundera vidare på. För det första så brukar ordet anställd beskriva ”alla som inte är chefer”. Nu är listan skriven av en person som kallar sig arbetsgivare så den kanske omfattar chefer också, och det är bra. För jag tycker inte det är så stor skillnad på kännetecknen för fantastiska chefer och icke-chefer. De har olika jobb men annars är mycket lika.

Det andra är att listan handlar om vad fantastiska anställa GÖR och ingen av punkterna handlar specifikt om någon uppgift som brukar stå i en gammaldags arbetsbeskrivning.

Om det nu är så att dessa tio punkter råkar vara den universella beskrivningen av det som krävs för att arbetet, och resultatet, ska bli fantastiskt så kan man fundera på om någon anställd (oavsett roll) förstår att det är detta arbetsgivaren förväntar sig av sina medarbetare.

Just ”höga förväntningar” förekommer ofta i sammanhang där man beskriver framgångsfaktorer. Från höga förväntningar på elever i skolan till höga förväntningar på medarbetare i arbetslivet. Ändå är det min erfarenhet att förväntningar sällan är väl definierade och ännu mer sällan uttalade så att den eller de som ska leva upp till dem har en chans att ta ställning till förväntningarna.

Förväntningarna är förhoppningsvis realistiska, relevanta och engagerande men om jag inte förstår dem och vi inte är överens om dem så är chansen minimal att jag lever upp till dem.

En erfaren HR-chef som jag diskuterade detta med nyligen kommenterade frågan såhär: ”Tänk om vi kunde lägga ner alla uppstressade utvecklings-, och utvärderingssamtal och i stället ägna oss åt att löpande tala om vilka förväntningar vi har på varande och hur vi lever upp till dessa.”

Det kanske är en lång resa att komma till HR-chefens vision men alla resor börjar med ett första steg. Ett spännande exempel på ett sådant första steg är från ett företag jag arbetar med just nu där idén dök upp att lägga till ett moment om just förväntningar i introduktionsutbildningen. Den uppgift den nyanställde får med sig från utbildningen är att så fort som möjligt fråga sin närmaste chef vilka förväntningar denne har på sin nya medarbetare. Det ska bli otroligt spännande att se hur cheferna upplever att behöva uttala tydliga, höga och utmanande förväntningar. Det är inte heller en förmåga som inte kommer av sig själv.