Om man vill ha ett enklare jobb som chef, hur gör man då?

De flesta av oss har nog läst minst en bok om hur bra chefer och ledare ska vara och vilka uppgifter de ska ägna sig åt. Man ska leda sig själv, sitt team och sin organisation. Man ska skapa visioner och affärsidéer och entusiasmera medarbetare samtidigt som man ska planera och hushålla med resurserna och överträffa både kunders, ägares och medarbetares förväntningar. Allt på arbetstid.

Det mesta av detta är väl bara att säga Ja till. Det är ju trotts allt ganska väl etablerade sanningar.

Under året har vi haft tillfälle att arbeta med ett antal chefer/ledare på olika nivåer i flera olika typer av verksamheter. De har också läst listan ovan i en eller annan form och jobbat på med sitt sätt att lösa uppgifterna. De flesta har varit hyfsat framgångsrika.

Det som har blivit utmaningen för dessa verksamheter är att det inte längre räcker att ”jag” eller ”mitt team” gör ett bra jobb. Eftersom utmaningarna växer så har behovet av att tänka ”vi” vuxit. Från att vi var lika med det omedelbara teamet så är det nu oftare större enheter som är ”vi”. Det kan vara avdelning, enhet eller kanske till och med hela verksamheten som måste börja tänka ”vi” och, framför allt, hur ”vi” arbetar.

Att gå från ett litet vi (teamet) till ett stort vi (hela verksamheten) kräver mer än att bara sätt + tecken mellan delarna.

Det vi har haft tillfälle att göra några gånger under det gångna året är att just diskutera med verksamheter om hur det de gör hänger ihop till en fungerande helhet. Det blir alltid otroligt spännande diskussioner när deltagarna på allvar börjar ställa sig frågan ”Hur gör vi när vi gör det vi gör?”

Det kanske låter enkelt och självklart men det som har tagit störst kraft och mest tid har varit att komma fram till en gemensam förståelse för Vad vi gör, Hur vi gör det Varför vi gör som vi gör. Ni har säkert hör skämtet att låter man tio läkare undersöka samma patient får man minst tolv diagnoser. Vi har upplevt det i verkligheten ett antal tillfälle under året som gick. Lika stor som frustrationen ibland har varit under diskussionens gång lika stor har lättnade varit när den gemensamma förståelsen till slut infinner sig. Sedan brukar resten av checklistan från inledningen gå mycket enklar.

Så om det är något råd vi skulle vilja skicka med till våra läsare inför 2013 så är det: Se till att lägga tid på att skapa en gemensam förståelse för Vad, Varför och Hur hos alla som ska vara med och skapa era resultat. Då kommer ni att kunna lägga mer tid på det ni själva tycker är mest intressant eftersom resten flyter på bättre.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar BasKraft

Gabriel Montgomery och Carl Lachmann