Vad är motsatsen till ohälsosam organisatorisk arbetsmiljö?

Den 31/3 börjar delvis nya regler gälla för arbetsmiljön. (Att släppa dem 1 april kanske hade varit att utmana ödet). Författningen som heter AFS 2015:4 omfattar social och organisatorisk arbetsmiljö. De två första har vi förmodligen en uppfattning om (klämrisk, mobbing etc.) men den tredje är lite svårare att förstå. Det finns naturligtvis en definition ("Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar."). Förordningens föreskrifter ska leda till att brister i arbetsmiljön inte skapar ohälsa. Även ohälsa är beskrivet. Det handlar om att kraven långsiktigt är större än resurserna och att den obalansen är ohälsosam.

Så om det i den negativa vågskålen ligger ohälsa, vad finns i den andra? Vilka ska effekterna vara av delaktighet och handlingsutrymme? Hälsa?

Hälsa kan knappast vara det slutliga målet i en verksamhet. Det är naturligtvis en viktig del av förutsättningarna för att arbetet ska bli gjort på ett tillfredsställande sätt men inte det slutliga målet. En verksamhet förväntas skapa nytta som någon annan har glädje av. En nytta som inte är skadlig för några men positiv för andra. En långsiktigt hållbar nytta. I det perspektivet är en säker och bra arbetsmiljö ett verktyg bland andra.

Tillbaka till frågan. Vad är effekten av en god organisatorisk arbetsmiljö? För mig är det självklara svaret: Resultat!

 Så mot ohälsa står resultat. I sin jakt på resultat vänder en ledare - oavsett nivå - på många stenar. En del av dessa stenar är definierade av lagar och förordningar andra av affärsidé och strategi, ytterligare andra av behov hos medarbetarna. Innehållet i villkor och förutsättningar för arbetet (den organisatoriska arbetsmiljön) kan delas upp i två halvor. Den ena handlar om Vad vi har och den andra handlar om Hur vi använder det vi har. Reglerna för den organisatoriska arbetsmiljön säger inte att vi måste ha en viss storlek på våra resurser (pengar, verktyg etc), bara att det långsiktigt inte får vara skadlig obalans mellan vad vi har och hur vi använder det.

Att undvika ohälsa är naturligtvis viktigt, samtidigt räcker det inte så de flesta verksamheter är ganska offensiva när det gäller att driva verksamheten på ett sätt som gör det enkelt att skapa resultat. Naturligtvis är alla områden uppräknade i definitionen ovan intressanta men begreppen ledning och styrning är för mig en sammanfattning av alla de andra. Hårddrar jag formuleringen i föreskrifterna så betyder det att motsatsen till organisatorisk ohälsa (som omfattas av förordningen) är att verksamheten leds och styrs på ett långsiktigt hållbart sätt så att goda resultat skapas. Jobbet att säkerställa goda resultat har alla i verksamheten så därför kan man säga att alla har ett ansvar i att upprätthålla en god organisatorisk arbetsmiljö.